Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2018 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 04.05.2017
do 02.06.2017
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspól­noty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować część publicznego budżetu.

Jest to więc narzędzie, które pozwala zgłaszać, dyskutować i wdrażać w ży­cie projekty na rzecz mieszkańców i miasta, w którym żyjesz.

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektów do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania. Maksymalnie można zgłosić 3 pomysły.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Jak można zgłosić swój pomysł?

W tym roku wnioski można składać w wersji elektronicznej lub papierowej:

• wersja elektroniczna – formularz zgłoszeniowy w wersji do wypełnienia i przesłania online będzie dostępny od 4 maja 2017 w Serwisie PBO18,
• wersja papierowa – jeśli zdecydujesz się na ręczne wypełnianie formularza zgłoszeniowego, odpowiedni druk możesz pobrać w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w sekretariacie Gabinetu Prezydenta lub w punktach informacyjnych Urzędu. Formularz do pobrania znajdziesz na stronie PBO.

Jakie kryteria musi spełniać projekt?

• musi być zgodny z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie,
• musi być zgodny z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
• musi być zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta i innymi programami miejskimi,
• koszty utrzymania Twojego projektu w ciągu 5 lat nie mogą przekroczyć 30 % jego wartości.

Więcej na temat kryteriów znajdziesz w zasadach PBO.

Limity kosztów przyjętych w Zasadach PBO18:
• projekty ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość jednego projektu to 2 mln zł,
• projekty rejonowe w 13 rejonach – łącznie 12 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł (chyba, że pula środków zaplanowanych w rejonie, do którego należy Twój projekt jest niższa niż 500 tys. zł).

Podział rejonów

W 2018 roku, z puli 18 mln Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, na realizację projektów rejonowych zostanie przeznaczonych 12 milionów złotych. Podobnie jak poprzednio, kwota ta została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie 13 rejonów. Kryterium podziału stanowiły: powierzchnia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców (waga 70%). Stąd też największa kwota przypada na rejon nr 8 (Chartowo, Rataje, Żegrze), w którym na powierzchni 12,84 km2 mieszka 73 767 osób. Najniższa kwota natomiast, przypada na rejon nr 9 (Stare Miasto), którego powierzchnia wynosi 3,91 km2 a liczba mieszkańców 23 858.Dzięki takiemu podziałowi mieszkańcy każdej z części Poznania mają takie same szanse na realizację swoich pomysłów.

1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
12. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
13. Jeżyce, św.Łazarz

Procedura opiniowania

• Weryfikacja i opiniowanie projektów 4 maja - 14 września.

Twój projekt trafia do Gabinetu Prezydenta, gdzie sprawdzane jest, czy formularz dostarczono w terminie, a następnie czy został on wypełniony prawidłowo oraz czytelnie. Na tym etapie dokonuje się również wstępnej weryfikacji względem tzw. „projektów miękkich”, czyli dotyczących zadań innych niż inwestycyjne, Jeżeli wszystko się zgadza, Twój projekt kwalifikuje się do publikacji w Serwisie PBO18.
W ramach weryfikacji Twój projekt może zostać przekwalifikowany z rejonowego na ogólnomiejski (gdy jego koszt całkowity przekracza 500 tys. zł lub gdy wykracza poza 1 rejon).
Może też stać się odwrotnie. Z założenia składałeś projekt ogólnomiejski, a osoby weryfikujące zgłoszenia przekwalifikują Twój na projekt na rejonowy.
W obu przypadkach zostaniesz poinformowany o przekwalifikowaniu Twojego projektu.

Po weryfikacji formalnej w Gabinecie Prezydenta, Twój projekt czeka weryfikacja merytoryczna. Zanim to nastąpi, projekty przewidujące zadania inwestycyjne przekazywane są do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który sprawdza własność gruntów, na których planowana jest inwestycja. Tzw. „projekty miękkie” od razu trafiają do jednego z wydziałów wiodących, które później będą nadzorowały realizację projektów.
Podczas weryfikacji merytorycznej Wydziały i jednostki miejskie mają możliwość dokonania własnej kalkulacji kosztów realizacji zadania, zaproponowanego w formularzu zgłoszeniowym. To właśnie na podstawie takiego oszacowania, Twój projekt może być zostać przekwalifikowany z rejonowego na ogólnomiejski – lub na odwrót. Szczegółowe kryteria oceny wniosku znajdziesz w Zasadach PBO.
Jeżeli w Twoim wniosku pojawią się nieścisłości, odpowiedni wydział Urzędu Miasta zwróci się do Ciebie z prośbą o jego uzupełnienie (czas na dostarczenie dodatkowych informacji będzie wynosił 7 dni).
W przypadku wystawienia Twojemu projektowi rekomendacji negatywnej, otrzymasz odpowiednią informację z Wydziału merytorycznego.

Następnie swoją opinię może wyrazić także rada osiedla, na terenie której Twój pomysł miałby zostać zrealizowany. Opinia rady osiedla (negatywna czy pozytywna) nie ma decydującego wpływu na dalsze losy Twojego projektu. Będzie ona jednak widoczna dla głosujących i może dostarczyć im dodatkowych informacji.

Możliwe jest również, że opiniujący Twój projekt uznają za korzystne rozszerzenie merytoryczne Twojego pomysłu lub połączenie go z innym zadaniem. Jakakolwiek jednak ingerencja merytoryczna możliwa jest tylko na tym etapie i tylko na wniosek wydziału lub jednostki merytorycznie weryfikującej, po uprzednim skontaktowaniu się z Tobą.

Procedura odwoławcza

Etap trwał od 23 sierpnia do 20 września.

Wyniki

Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę opiniowania znalazły się na liście głosowania PBO. W sumie zakwalifikowano 160 projektów: 47 z nich to projekty ogólnomiejskie, a 113 znajduje się w puli projektów rejonowych.
Lista projektów wraz z kartami ich oceny znajduje się w Serwisie PBO.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

• zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
• napisz: pbo@um.poznan.pl
• przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora

https://budzet.um.poznan.pl/

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]