Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Dobromiły' w Poznaniu.

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 14.11.2017
do 06.12.2017
status:
zakończone
liczba odsłon:
34

Załączniki

ae1.pdf ae1.pdf

foto art

Opis konsultacji:

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Dobromiły' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków składanych w ramach procedury sporządzania projektu mpzp.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Dobromiły' w Poznaniu jest poinformowanie interesariuszy o: powodach przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, obszarze miasta objętym granicami planu określonymi w uchwale Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Dobromiły' w Poznaniu, ustaleniach 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania', procedurze sporządzania planu miejscowego i terminie zbierania wniosków interesariuszy do planu miejscowego. Głównym celem konsultacji społecznych jest zebranie wniosków interesariuszy do projektu planu miejscowego, dotyczących najbardziej akceptowalnych społecznie projektów rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych dla danego terenu.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez Radę Osiedlową Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz czternastodniowy termin zbierania opinii.

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie dnia 14 listopada 2017r. od godz.17:00 w Szkole Podstawowej nr 87, przy ulicy Leszka 42 w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Mijeska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora

www.mpu.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]