Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego : dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 16.11.2017
do 01.12.2017
status:
zakończone

Załączniki

jcje2.pdf jcje2.pdf

foto art

Opis konsultacji:

II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu jest prezentacja projektów planów miejscowych oraz poinformowanie interesariuszy o: powodach przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych, obszarze miasta objętym granicami dwóch planów określonymi w uchwale Nr XXXIII/513/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz w uchwale Nr XXXIII/514/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu, ustaleniach "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" dla przedmiotowego obszaru, procedurze sporządzania planów miejscowych i terminie zbierania opinii interesariuszy do obu projektów planów miejscowych.
2. Głównym celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii interesariuszy na temat przedstawionych projektów planów miejscowych.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez Radę Osiedlową Junikowo.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz czternastodniowy termin zbierania opinii.

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie dnia 16 listopada 2017r. od godz.17:00 w w 38 Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Mijeska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora

www.mpu.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]