Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021

foto art

 Prezydent Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", ", w tym w szczególności kierunki i działania, które będą realizowane do 2021 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Uwagi i propozycje do projektu programu można składać:

- pisemnie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres: wziss@um.poznan.pl,

- w terminie: od 12 września 2017 roku do 26 września 2017 roku.

O wynikach konsultacji Prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 58 58.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]