Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

kategoria:
Usługi społeczne / Zdrowie
czas trwania:
od 18.01.2018
do 31.01.2018
status:
zakończone

foto art

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Termin konsultacji od 18 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy projektu ww. uchwały. Uwagi i opinie dotyczące wymienionych projektów należy wnosić w formie pisemnej na formularzu, dostępnym w BIP Urzędu. Dopuszcza się również przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (podpis elektroniczny). Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe. Stanowiska anonimowe lub dostarczone do siedziby Urzędu po terminie konsultacji lub niezwierające dokumentu, o których mowa wyżej, nie będą rozpatrywane. Projekt uchwały dostępny na stronie:  skoki.nowoczesnagmina.pl/

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]