Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Armii Krajowej' w Poznaniu.

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 07.02.2018
do 20.03.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Armii Krajowej' w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXI/272/VII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Armii Krajowej' w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r.

Informujemy o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej' w Poznaniu w terminie od 6 lutego do 6 marca 2018r. Zapoznać się z niezbędną dokumentacją można w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 6 lutego 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17).

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

Projekt mpzp dostępny jest na stronach mpu, oto link: http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=355

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]