Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 02.05.2018
do 01.06.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.

(Opcjonalnie – lokalizacja: zamieszczenie pliku graficznego z lokalizacją terenu/obiektu objętego procedurą konsultacji (mapa) lub osadzenie okna z aktywnym linkiem do zewnętrznego portalu mapowego np. google maps z zaznaczoną lokalizacją miejsca objętego daną procedura konsultacji.)

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok.104 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest także na stronie internetowej: http://bip.komorniki.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. w siedzibie Urzędy Gminy Komorniki w sali nr 102 (I piętro) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 104 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

Kontakt:

Urząd Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1, tel.: 61 8 100 041

Link do strony organizatora:

Obwieszczenie wraz z kompletem dokumentów zamieszczonych od dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania znajduje się pod podanym niżej adresem:

Obwieszczenie

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]