Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Luboński Budżet Obywatelski 2018 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 26.02.2018
do 08.04.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Luboński Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta.

Z Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy. Mogą one dotyczyć m.in.: sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska czy zieleni miejskiej. Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, np.: rozbudowa placu zabaw, postawienie ławki czy budowa parkingu lub nieinwestycyjny, np.: warsztaty, festyny czy koncerty.

Harmonogram:

 1. Kampania informacyjno-edukacyjna: luty-kwiecień 2018
 2. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego: 26.02.2018 - 08.04.2018
 3. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów: 09.04.2018 - 20.05.2018
 4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: do 24.05.2018
 5. Głosowanie: 25.05.2018 - 17.06.2018
 6. Oficjalne ogłoszenie wyników: do 15.07.2018

Kto może wziąć udział:

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Lubonia.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 • Każdy projekt musi być poparty listą przynajmniej 10 podpisów mieszkańców Lubonia.
 • Projekty można zgłaszać od 26 lutego do 8 kwietnia 2018 roku.
 • Zgłoszenie propozycji zadania do Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.lubon.pl.
 • Zgłoszenie uznane zostaje za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe

Warunki jakie musi spełnić projekt:

 • możliwość realizacji w ciągu jednego roku - 2019. W przypadku projektów inwestycyjnych wymagających np. dokumentacji projektowej czy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dopuszcza się realizację do 30 czerwca 2020 r.,
 • lokalizacja na terenie stanowiącym własność Miasta Luboń. Na terenach nie należących do Miasta Luboń mogą być organizowane projekty nieinwestycyjne np. koncerty czy pikniki, ale musisz uzyskać zgodę właściciela na ich udostępnienie,
 • zgodność z zadaniami gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
 • zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • koszt realizacji projektu mieści się w puli 150 000 zł (projekt inwestycyjny) lub 50 000 zł (projekt nieinwestycyjny).

Kontakt:

W przypadku pytań jest możliwość kontaktu:

 • osobiście: Urząd Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
 • telefonicznie: 61 813 00 11 nr wew. 12, 61 813 00 11 nr wew. 12, 697 630 628
 • mailowo: budzetobywatelski@umlubon.pl

Link do strony organizatora:

www.budzetobywatelski.lubon.pl

Podsumowanie:

W ramach procedury mieszkańcy złożyli 26 propozycji projektów (13 inwestycyjnych i 13 nieinwestycyjnych). W Wyniku opiniowania wybrano 20, które zostały przekazane do głosowania i wyboru przez mieszkańców.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]