Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Budżet Obywatelski Gminy Komorniki 2019 - zgłaszanie projektów

foto art

Opis konsultacji:

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 do dyspozycji mieszkańców jest 600 tys. złotych w podziale: 500 tys. na zadania inwestycyjne oraz 100 tys. na zadania nie inwestycyjne.
Mogą to być zadania dotyczące np.

 • wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów;
 • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Komorniki, zameldowany na jej obszarze, który urodził się do dnia 31.12.2003 roku.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Propozycję projektu należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia projektu, który dostępny jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki.

Każdy zgłoszony projekt musi być poparty przynajmniej 30 podpisami osób uprawionych do głosowania, nie wliczając podpisu wnioskodawcy.

Formularz zgłoszenia projektu można złożyć:

 • elektronicznie - przez stronę internetową: komorniki.budzet-obywatelski.org
 • osobiście - w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki z potwierdzeniem wpływu
 • drogą pocztową - na adres Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62 – 052 Komorniki), z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Komorniki 2019” wraz z załączoną listą osób popierających projekt, w terminie określonym w harmonogramie konsultacji - liczy się data stempla pocztowego.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 8107 751 lub 61 8107 752 lub 61 8100 631
 • napisz: sekretariat@komorniki.pl
 • przyjdź: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Link do strony organizatora:

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]