Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Czerwonacki Budżet Obywatelski 2019 – zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 03.04.2018
do 30.04.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Mieszkańcy gminy już po raz piąty są zaproszeni do dialogu nt. przeznaczenia środków w ramach budżetu obywatelskiego. Ideą budżetu obywatelskiego jest dialog mieszkańców z władzami gminy. To nowatorska technika konsultacyjna, której celem jest włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących gminy i jej rozwoju. Dzięki niej mieszkańcy mogą poznać mechanizmy konstruowania budżetu gminy, a władze otrzymają cenne informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym każdy zainteresowany mieszkaniec decyduje o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. To sami mieszkańcy zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję. Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania mieszkańców, którzy wezmą udział w głosowaniu powszechnym. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

W przypadku projektu inwestycyjnego, nie dopuszcza się zgłaszania projektów obejmujących swoim zasięgiem teren więcej niż jednej miejscowości. Przedmiotem projektu inwestycyjnego może być wykonanie dokumentacji technicznej
W przypadku projektu nieinwestycyjnego zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców całej gminy. Projekty nieinwestycyjne (miękkie) są to projekty o charakterze prospołecznym, z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego- inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. Dotyczą m.in. edukacji i integracji społecznej (przedsięwzięcia społeczne, festyny, wydarzenia kulturalne, sportowe, szkolenia, doradztwo, badania)

Harmonogram:

 • 03.04.2018-30.04.2018 – zgłaszanie projektów
 • do 01.06.2018 – przedstawienie listy zgłoszonych projektów poddanych głosowaniu
 • 01.06.2018-01.07.2018 – głosowanie
 • do 13.07.2018 – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 15 lat, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Koordynującego.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 • Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszeniowym projektu.
 • Każdy projekt zgłoszony na formularzu, winien uzyskać poparcie co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.
 • Formularz zgłoszeniowy projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czerwonak dostępny jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak oraz w Kancelarii Urzędu Gminy.
 • Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, publikowana będzie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak.

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62 - 004 Czerwonak, mail: budzetobywatelski@czerwonak.pl

Link do strony organizatora:

http://czerwonak.pl/budzetobywatelski/

Podsumowanie:

Zakończyło się zgłaszanie propozycji projektów w ramach Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Do głosowania zostało skierowanych 19 projektów, w tym 11 inwestycyjnych oraz 8 nieinwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy listę projektów

Projekty inwestycyjne:

 • Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach po żwirowych w Owińskach (Owińska - 84 500,00 zł)
 • Nowe huśtawki, nowe zabawki - doposażenie placu zabaw na os. Przylesie, os. Zdroje i stworzenie nowego terenu rekreacji na ul. Działkowej (Czerwonak - 150 000,00 zł)
 • Bajkowe ludki - bezpiecznie i wesoło - przebudowa i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw (Koziegłowy - 100 000,00 zł)
 • Fyrtel dla gzubów - modernizacja nawierzchni boiska oraz doposażenie placu zabaw (Promnice - 150 000,00 zł)
 • Nasze podwórko dla Koguta - naprawa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy klubie Kogucik (Potasze - 100 000,00 zł)
 • Budowa ścieżki i oświetlenia w parku przy pałacu (Owińska - 100 000,00 zł)
 • Chodnik - dojście do ROD Karolin (Koziegłowy - 36 000,00 zł)
 • Sportowa Północ - rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego (Bolechowo-Osiedle - 100 000,00 zł)
 • Bezpieczny plac zabaw - szczęśliwe i zdrowe dzieci - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole (Kicin - 57 600,00 zł)
 • Przestrzeń relaksu - odcinek Czerwonak - montaż ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż alei rowerowej przy ul. Szkolnej (Czerwonak - 13 250,00 zł)
 • Zielono mi - rewitalizacja skweru przy ul. Słowackiego (Miękowo - 31 700,00 zł)

Projekty nieinwestycyjne:

 • Park doświadczeń łączący pokolenia (20 000,00 zł)
 • Wirtualne Muzeum Gminy Czerwonak (20 000,00 zł)
 • Aktywny Czerwonak. Wakacje dla małych i dużych (50 000,00 zł)
 • Złota rączka dla seniora - wyrównajmy szanse (20 000,00 zł)
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (20 000,00 zł)
 • Akademia lekkoatletyczna dla najmłodszych (20 000,00 zł)
 • Wyrównywanie szans poprzez integrację pokoleń (50 000,00 zł)
 • Rodzinne zabawy z angielskim (20 000,00 zł)
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]