Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 24.08.2018
do 21.09.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowania

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2018r. do 21 września 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 104 w godzinach: od 8.30 do 16.30 w poniedziałek i od 7.15 do 15.15 od wtorku do piątku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 10 września 2018r. w Urzędzie Gminy Komorniki o godz. 16.00 (w sali spotkań 102 - I piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 104 oraz składać uwagi
do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

Kontakt:

Urząd Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1, tel.: 61 8 100 665

Link do strony organizatora:

obwieszczenie

Załączniki opublikowane zostaną od dnia wyłożenia projektu planu  do publicznego wglądu

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]