Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Skoki

foto art

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeprowadza konsultacje społeczne w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Skoki.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.10.2018r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 30.10.2018r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy projektu ww. uchwały.

Uwagi i opinie dotyczące wymienionych projektów należy wnosić w formie pisemnej na formularzu, dostępnym w BIP Urzędu. Dopuszcza się również przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (podpis elektroniczny).

Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe.

Stanowiska anonimowe lub dostarczone do siedziby Urzędu po terminie konsultacji lub niezawierające dokumentu, o którym mowa w punkcie 5, nie będą rozpatrywane.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]