Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Inwestycje / Drogi
czas trwania:
od 12.11.2018
do 26.11.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budowa przeprawy nad linią kolejową nr 354 Poznań - Piła to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, wyrażone podczas styczniowych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92. Koncepcja budowy wiaduktu wraz z przebudową sąsiadującego z nim układu drogowego została przygotowana w dwóch wariantach o obejmuje w szczególności:

  • budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Golęcińskiej,
  • przebudowę ul. Golęcińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Podolańską do skrzyżowania z ul. Koszalińską,
  • przebudowę ul. Podolańskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Golęcińską do skrzyżowania z ul. Lutycką,
  • przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Golęcińskiej i Podolańskiej,
  • budowę chodników i dróg rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • budowę przystanków autobusowych,
  • nawiązanie do projektu przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92, stanowiącej odrębne zadanie inwesty

Opracowano 2 warianty przebudowy układu drogowego:

Wariant I

W wariancie I zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Golęcińskiej z ul. Podolańską oraz ul. Wojska Polskiego zaprojektowano jako rondo czterowlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań - Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi jeden z wlotów ronda.

Wariant II

W wariancie II zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Podolańską oraz ul. Golęcińską zaprojektowano jako rondo trójwlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań - Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi skrzyżowanie typu "T" z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Podolańską.

Każdy z wariantów przebudowy układu drogowego uwzględnia budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 354 Poznań - Piła w ciągu ul. Golęcińskiej. W wariancie pierwszym wiadukt tworzy z torami kąt ostry, a ul. Golęcińska jest mniej odgięta od linii prostej. Taki układ powoduje, że konstrukcja przeprawy jest dłuższa, a prognozowane koszty jej budowy wyższe (8,5 mln złotych) w porównaniu do wariantu drugiego (5,8 mln złotych). W tym ostatnim wiadukt wyznaczono niemal prostopadle do linii kolejowej, a przebieg ul. Golęcińskiej został odgięty w kierunku północnym.

W ramach prac nad dokumentacją koncepcyjną oszacowano również powierzchnię gruntów przeznaczonych pod wykupy dla każdego z wariantów oraz liczbę drzew do wycinki. Realizacja inwestycji w wariancie pierwszym wymagać będzie wykupu co najmniej 47 tys. metrów kwadratowych gruntu, a w wariancie drugim - 40 tysięcy metrów kwadratowych. Wycinka drzew objęłaby 54 drzewa w wariancie pierwszym i 41 drzew w drugim. Przewidziana została rezerwa terenowa pod nasadzenia kompensacyjne wzdłuż ul. Golęcińskiej po stronie północnej dla obu wariantów oraz w rejonie projektowanego ronda dla wariantu II po stronie zachodniej i wschodniej ronda.

Przyjęte rozwiązania wpisują się w ustalenia obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Opinie, propozycje zmian i pytania na temat dwuwariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej zbierane będą do 26 listopada 2018 roku.

Możliwe formy udziału w konsultacjach:

  • przesłanie opinii elektroniczną wysyłając email na adres golecinska@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM osobiście.
  • uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami - odbędzie się ono 22 listopada o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

Kontakt:

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Link do strony organizatora:

https://zdm.poznan.pl/

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]