Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 11.03.2019
do 02.04.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

I etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu jest poinformowanie interesariuszy o: rozpoczęciu prac nad projektami, powodach przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych, obszarze miasta objętym granicami planów określonymi w uchwale nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz uchwale nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu, ustaleniach 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania' dla przedmiotowego obszaru, procedurze sporządzania planu miejscowego i terminie zbierania wniosków interesariuszy do obu projektów planów miejscowych.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez RO Naramowice w Poznaniu.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz minimum czternastodniowy termin zbierania opinii.)

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.pl;
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie w poniedziałek, 11 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, os. W. Łokietka 104 w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

www.mpu.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]