Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Luboński Budżet Obywatelski 2020 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 27.05.2019
do 30.06.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Luboński Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta.

Ze środków budżetu obywatelskiego może być finansowane zadanie należące do zadań własnych gminy, które ma charakter twardy lub miękki. Pod pojęciem zadania twardego rozumie się inwestycję, remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia. Pod pojęciem zadania miękkiego rozumie się zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów, realizowane na terenie Lubonia.

Harmonogram:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna: maj-czerwiec 2019
 • Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego: 27.05.2019 - 30.06.2018
 • Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów: 01.07.2019 - 30.08.2018
 • Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: do 30.08.2019
 • Głosowanie: 01.09.2019 - 19.09.2019
 • Oficjalne ogłoszenie wyników: do 07.10.2019

Kto może wziąć udział:

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Lubonia.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 • Każdy projekt musi być poparty listą przynajmniej 10 podpisów mieszkańców Lubonia.
 • Projekty można zgłaszać od 27 maja do 30 czerwca 2019 roku.
 • Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.lubon.pl.
 • Zgłoszenie uznane zostaje za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
 • Formularz zgłoszenia projektu będzie aktywny w terminie od 27 maja do 30 czerwca 2019 r.
 • Zgodność z zadaniami gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
 • Zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 • Koszt realizacji projektu mieści się w puli 150 000 zł (projekt inwestycyjny) lub 50 000 zł (projekt nieinwestycyjny)

Warunki jakie musi spełnić projekt:

 • możliwość realizacji w ciągu jednego roku - 2020. W przypadku projektów inwestycyjnych wymagających np. dokumentacji projektowej czy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dopuszcza się realizację do 30 czerwca 2021 r.
 • lokalizacja na terenie stanowiącym własność Miasta Luboń. Na terenach nie należących do Miasta Luboń mogą być organizowane projekty nieinwestycyjne np. koncerty czy pikniki, ale musisz uzyskać zgodę właściciela na ich udostępnienie
 • zgodność z zadaniami gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
 • zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 • koszt realizacji projektu mieści się w puli 150 000 zł (projekt inwestycyjny) lub 50 000 zł (projekt nieinwestycyjny)

Kontakt:

W przypadku pytań jest możliwość kontaktu:

 • osobiście: Urząd Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
 • telefonicznie: 61 813 00 11 nr wew. 30.
 • mailowo: budzetobywatelski@umlubon.pl

Link do strony organizatora:

www.budzetobywatelski.lubon.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]