Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Budżet Obywatelski Gminy Komorniki 2020 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 01.06.2019
do 30.08.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Trwa trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Na projekty zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona pula 600 tys. złotych, w podziale na zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne. Zachęcamy do zgłaszania propozycji na 2020 rok.

Mogą to być zadania dotyczące np.

 • wzbogacania infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów;
 • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W stosunku do poprzedniej edycji BO zmieniły się nieco zasady. Na podstawie znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Komorniki 28 marca 2019r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Uchwała zawiera dwie istotne dla mieszkańców zmiany: zniesiony został wymóg meldunku oraz wieku osób biorących udział w konsultacjach. Tym samym od tego roku składać propozycje projektów, udzielać poparcia dla zgłaszanych projektów oraz brać udział w głosowaniu będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Komorniki. Zmniejszyła się wymagana ilość podpisów osób popierających projekt do 25, zaś nowością od tego roku jest udział wybranych przedstawicieli społeczeństwa w pracach Zespołu Wspierającego.

Budżet Obywatelski Gminy Komorniki na 2020 rok wynosi 600 tys. zł (z podziałem: 500.000 zł na zadania inwestycyjne i 100.000 zł na zadania nieinwestycyjne).

Kto może wziąć udział:

Zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Wspierającego.
 2. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszenia projektu w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Komorniki dostępny jest na stronie internetowej Gminy Komorniki www.komorniki.pl oraz www.komorniki.budzet-obywatelski.org, zwanej dalej stroną internetową gminy Komorniki oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki.
 4. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Komorniki, należących do zadań własnych gminy, zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy Komorniki.
 5. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł brutto dla zadań inwestycyjnych.
 6. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł brutto dla zadań nieinwestycyjnych.
 7. Przedmiotem projektu może być wykonanie dokumentacji technicznej pod warunkiem, że koszt realizacji objętego dokumentacją projektu nie przekroczy kwoty o której mowa w Regulaminie w § 3 ust. 2.
 8. Każdy zgłoszony projekt uważa się za ważny, jeśli jest poparty przynajmniej 25 podpisami osób uprawionych do głosowania, nie wliczając podpisu wnioskodawcy.
 9. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu należy wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62 – 052 Komorniki), z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Komorniki” wraz z załączoną listą osób popierających projekt, w terminie określonym w harmonogramie konsultacji. W przypadku formularza przesłanego pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. Formularz zgłoszenia projektu można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki z potwierdzeniem wpływu.
 10. Formularz projektu w wraz z listą poparcia można również składać w formie elektronicznej przez stronę internetową gminy Komorniki oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki.
 11. Do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
 12. Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, publikowana będzie na stronie internetowej gminy Komorniki.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 8107 751 lub 61 8107 752 lub 61 8100 631
 • napisz: sekretariat@komorniki.pl
 • przyjdź: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Link do strony organizatora:

www.komorniki.budzet-obywatelski.org

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]