Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje projektów uchwał

kategoria:
Inne
czas trwania:
od 20.01.2020
do 03.02.2020
status:
zakończone

foto art

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał:

a) W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoki; b) W sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Skoki oraz zasad ich używania;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.01.2020 3. Termin zakończenia konsultacji: 3.02.2020

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy projektów ww. uchwał. 5. Uwagi i opinie dotyczące wymienionych projektów należy wnosić w formie pisemnej na formularzu, dostępnym w BIP Urzędu. Dopuszcza się również przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (podpis elektroniczny). 6. Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe. 7. Stanowiska anonimowe lub dostarczone do siedziby Urzędu po terminie konsultacji lub niezwierające dokumentu, o którym mowa w punkcie 5, nie będą rozpatrywane.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]