Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2021 - zgłaszanie wniosków

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 10.07.2020
do 31.07.2020
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

W tym roku na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonokwotę: aż 21 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

Wśród projektów ogólnomiejskich nowością jest nowa kategoria tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowobudowanych obiektów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 90%.

Do PBO21 można składać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2021 roku. Teren, na którym będzie realizowany projekt, musi należeć do miasta lub być w jego władaniu.

Nie mogą za to być zgłaszane projekty, które mają charakter komercyjny, są sprzeczne z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania ani takie, których realizacja przekraczałaby założony budżet.

Szczegółowy harmonogram PBO 2021 (po zmianach z dnia 9 czerwca br.):

 • czerwiec – 9 lipca – kampania informacyjna
 • 10 lipca – 31 lipca – zbieranie wniosków
 • 10 lipca – 25 września – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne
 • 10 lipca – 14 sierpnia – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • 28 września – 2 października – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
 • 5 października – 16 października – opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października)
 • 28 września – 9 października – składanie odwołań
 • 28 września – 16 października – spotkania odwoławcze
 • 19 października – 21 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 22 października – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 23 października – 20 listopada (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektów do zrealizowania w ramach PBO20 może zgłosić każdy mieszkaniec – bez konieczności zameldowania w Poznaniu, bez ograniczeń wiekowych. Jedyny warunek – wnioski mogą składać jedynie osoby fizyczne.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może zgłosić do PBO aż trzy swoje projekty.
Aby zgłosić wniosek musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie:

 • wysłać elektronicznie w Serwisie PBO20: www.budzet.um.poznan.pl
 • wysłać pocztą na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania

UWAGA: Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców! Można ją dostarczyć maksymalnie 3 dni po złożeniu wniosku.
Wersję papierową zgłoszenia i listy poparcia można pobrać także przez portal konsultacji (załączniki).

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]