Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dopiewski Budżet Obywatelski 2021 - głosowanie

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 22.09.2020
do 13.10.2020
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście lub w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą głosować na zgłaszane przez nich projekty, które uważają za najlepsze i za najbardziej potrzebne. Poprzez głosowanie mają oni udział w kształtowaniu kierunku rozwoju gminy, a także jej wizerunku. 

Kwota przeznaczona na zadania realizowane w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku wynosi 300 000 i zostanie podzielona między sołectwa wchodzące w skład gminy. Zostały podzielone na 3 grupy pod względem liczby mieszkańców - grupie I przydzielono środki o wartości 145 000, grupie II - 95 000, natomiast grupie III, w skład której wchodzą sołectwa o najmniejszej ilości mieszkańców przydzielone zostało 60 000 złotych.

Lista projektów Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

Grupa I

 • Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II
 • Mini park linowy oraz ścieżka edukacyjna w zabytkowym parku w Dąbrówce

Grupa II

 • Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy (doposażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu).
 • Sport i bezpieczeństwo II
 • "Mądra Sowa lubi sport" - mini boisko przy przedszkolu w Konarzewie

Grupa III

 • Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia
 • Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach
 • Bieżnia sportowa przy ZSP Więckowice

Kto może wziąć udział:

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy, bez względu na wiek. 

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Są trzy sposoby głosowania:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo - poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania
 • poprzez stronę internetową https://dbo.dopiewo.pl/ - wypełniając interaktywną kartę do głosowania
 • przesyłając na adres Urzędu kartę do głosowania - z dopiskiem na kopercie „Dopiewski Budżet Obywatelski – Głosowanie”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Kontakt:

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 81 48 331, mail: dbo@dopiewo.pl

Link do strony organizatora:

https://dbo.dopiewo.pl/

Wyniki:

Mieszkańcy Gminy Dopiewo zadecydowali w głosowaniu, które projekty zostaną zrealizowane ze środków Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.. Zwycięzcy to: „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II”, „Sport i bezpieczeństwo II - Palędzie” oraz „Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia”. W głosowaniu udział wzięło 6258 osób, które mogły oddać swój głos na 1z 8 projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Rankingi grupowe

Projekty rywalizowały ze sobą o głosy w ramach grup sołectw o podobnej wielkości. Eliminację różnic dotyczących liczby mieszkańców zapewniały współczynniki korygujące, przez które mnożono zebrane głosy (wynikające z liczby mieszkańców sołectw na koniec 2019 r.).

 • Grupa I: 1 miejsce – „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II”: 1797 głosów skorygowanych (2155 głosów), 2 miejsce – „Mini park linowy oraz ścieżka edukacyjna w zabytkowym parku w Dąbrówce”: 1430 głosów skorygowanych (1290 głosów).
 • Grupa II: 1 miejsce - „Sport i bezpieczeństwo II – Palędzie”: 1136 głosów skorygowanych (1100 głosów), 2 miejsce - "Mądra Sowa lubi sport - mini boisko przy przedszkolu w Konarzewie”: 547 głosów skorygowanych (567 głosów), 3 miejsce – „Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy - doposażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu”: 484 głosy skorygowane (498 głosów).
 • Grupa III: 1 miejsce - „Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia”: 279 głosów skorygowanych (235 głosów), 2 miejsce – „Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach”: 182 głosy skorygowane (224 głosy), 3 miejsce – „Bieżnia sportowa przy ZSP Więckowice” 44 głosy skorygowane (54 głosy).

Elektronicznie i papierowo

Większość, bo aż 5225 (83,49%) spośród wszystkich głosów oddano za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego za pośrednictwem strony dbo.dopiewo.pl. Głosowanie bezpośrednie, polegające na wrzuceniu głosu do urny, wybrało 1033 mieszkańców. Głosów ważnych było 6123 (97,84%). Większy odsetek głosów nieważnych stwierdzono wśród głosów papierowych 110 (10,65% spośród wrzuconych do urny). W puli głosów elektronicznych błędy zdarzały się rzadziej, bo jedynie 25 głosów zostało odrzuconych (0,48% spośród wysłanych internetowo).

Najwięcej, bo ponad 41% głosów ważnych z puli głosów elektronicznych uzyskał projekt „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II” (2144 z 5200; głosy elektroniczne stanowiły blisko 99,5% głosów, jakie uzyskał ten projekt).

Najwięcej, bo ponad 82% głosów ważnych z puli głosów papierowych uzyskał zwycięzca grupy II – projekt „Sport i bezpieczeństwo II – Palędzie” (758 z 923; ponadto warto zauważyć, że głosy te stanowiły blisko 69% głosów, jakie oddano na ten projekt).

Współczynniki korygujące

Nie miały wpływu na kolejność na listach grupowych współczynniki korygujące. Największą „stratę” po przeliczeniu odnotował zwycięzca grupy I, ale znacząca przewaga głosów zapewniła mu zwycięstwo nad projektem konkurencyjnym w głosach skorygowanych. Przewaga głosów wynosiła 865 (2155 : 1290) i po zastosowaniu współczynnika korygującego stopniała do 367 (1797 : 1430). Gdyby projekt z Dąbrówki uzyskał o 332 głosy więcej, to mimo drugiego miejsca w głosach, wysunąłby się na pierwsze miejsce w głosach skorygowanych.

Inaczej było w grupie II i III, gdzie zwycięscy grup, po zastosowaniu współczynników, zyskali dodatkową przewagę, nic nie zmieniło w podziale miejsc między projektami. Ciekawie prezentuje się sytuacja w grupie III, gdzie projekt z Gołusek wygrał jedynie i aż 9 głosami nad drugim w kolejności i jednym z dwóch projektów z Więckowic (235 : 224), co biorąc pod uwagę mniejszą liczbę mieszkańców Gołusek, po zastosowaniu współczynnika korygującego spowodowało powiększenie dystansu (279:182). Już wcześniejsze edycje pokazały, że większa liczba projektów z jednego sołectwa powoduje zmniejszenie szans, jednak w tym przypadku nawet suma głosów obu projektów z Więckowic (235 : 278) nie wystarczyłaby, żeby pokonać po skorygowaniu projekt z Gołusek (279 : 226).

Źródło: www.dbo.dopiewo.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]