Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultace projektu Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 15.10.2020
do 28.10.2020
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Burmistrz Miasta Luboń wydała rozporządzenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczące projektu Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Projekt Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia został opublikowany na stronie internetowej Miasta Luboń (www.lubon.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubon.pl) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2.

Kto może wziąć udział:

Zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Luboń, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@lubon.pl.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Luboń (www.lubon.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubon.pl) nie później niż do dnia 30 października 2020 r. o godzinie 10.00.

Kontakt:

Za konsultacje odpowiedzialny jest Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.

Link do strony organizatora:

http://lubon.pl/news/content/3223

http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=4474

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]