Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2021 - głosowanie

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 23.10.2020
do 20.11.2020
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

W tym roku na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonokwotę: aż 21 mln zł. Głosujemy na projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

Wśród projektów ogólnomiejskich nowością jest nowa kategoria tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowobudowanych obiektów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 90%.

Szczegółowy harmonogram PBO 2021 (po zmianach z dnia 9 czerwca br.):

 • czerwiec – 9 lipca – kampania informacyjna
 • 10 lipca – 31 lipca – zbieranie wniosków
 • 10 lipca – 25 września – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne
 • 10 lipca – 14 sierpnia – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • 28 września – 2 października – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
 • 5 października – 16 października – opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października)
 • 28 września – 9 października – składanie odwołań
 • 28 września – 16 października – spotkania odwoławcze
 • 19 października – 21 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 22 października – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 23 października – 20 listopada (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Poznania, czyli każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, we własnym imieniu, w jednym głosowaniu na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe.

Podczas głosowania można oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden głos na Zielony Budżet) i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.

Głosowanie polega na wypełnieniu elektronicznego formularza w serwisie PBO20: www.budzet.um.poznan.pl

zgodnie z Zasadami PBO21:

Na elektronicznym formularzu do głosowania należy:

 1. podać imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 2. oświadczyć, że podane dane są prawdziwe i aktualne,
 3. potwierdzić zapoznanie się i akceptację Zasad PBO21,
 4. w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, rodzic/opiekun osoby głosującej musi uzupełnić elektroniczny formularz, potwierdzający oddanie głosu przez osobę małoletnią,
 5. wskazać projekty, na które oddany zostaje głos.

Poprawność i prawdziwość danych wskazanych w elektronicznym formularzu do głosowania może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia ważności oddanego głosu.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]