Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenów w obrębie Niwka w Puszczykowie

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 27.01.2021
do 16.03.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część B.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

  • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2021r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 14:00 dnia 15.02.2021r. na adres e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).
  • Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.

Kontakt:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – częśćB wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.01.2021r. do 24.02.2021r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Link do strony organizatora:

http://bip3.wokiss.pl/puszczykowo/bip/komunikaty-ogloszenia/gospodarka-przestrzenna/plany-miejscowe.html?pid=13119

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]