Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 02.04.2021
do 19.05.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/149/2019 z dnia 25 września 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

  • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 21 kwietnia 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: DZIEĆMIEROWO-04. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.
  • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl ) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r.

Kontakt:

Urzęd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, kornik@kornik.pl

Link do strony organizatora:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0178c653-93bd-4742-948e-d899357733d6

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]