Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dopiewski Budżet Obywatelski 2022 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 01.04.2021
do 30.06.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście lub w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą głosować na zgłaszane przez nich projekty, które uważają za najlepsze i za najbardziej potrzebne. Poprzez głosowanie mają oni udział w kształtowaniu kierunku rozwoju gminy, a także jej wizerunku. 

Kwota przeznaczona na zadania realizowane w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku wynosi 300 000 i zostanie podzielona między sołectwa wchodzące w skład gminy.

 • Grupa I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - limit środków 145.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 145.000 zł oraz niższy niż 50.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - limit środków 95.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł.
 • Grupa III - obejmuje sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000 lub wszystkie miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców) - limit środków 60.000 zł. koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 60.000 zł oraz niższy niż 15.000 zł.

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty, które:

 • dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw
 • zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
 • dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
 • uzyskały największe poparcie w głosowaniu
 • mają charakter ogólnodostępny
 • będą służyć mieszkańcom Gminy

Etapy realizacji DPO:

 • kampania informacyjna: wiosna 2020
 • zgłaszanie projektów (propozycji zadań): 1 kwietnia - 30 czerwca 2021
 • weryfikacji zgłoszeń: 1 kwietnia - 20 lipca 2021
 • głosowanie i wyłonienie zadań do realizacji: 20 września - 19 października 2021
 • ogłoszenie wyników: do 25 października 2021
 • monitorowanie realizacji

Kto może wziąć udział:

Propozycje zadania do realizacji w ramach DBO może złożyć wyłącznie mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 1. Przygotowanie formularza zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego: wygeneruj formularz elektronicznie - w celu elektronicznego wygenerowania formularza, skorzystaj z generatora na stronie www.dbo.dopiewo.pl lub wypisz formularz ręcznie
 2. Przesłanie wypełnionego formularza - forma elektroniczna (wypełniony formularz należy zeskanować, podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy ePUAP), forma papierowa (wypełniony formularz należy podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą wraz dopiskiem "Budżet obywatelski – propozycja zadania")

Ważne:

 • W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu.
 • Jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie.
 • Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Formularze przesłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Kontakt:

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 81 48 331, mail: dbo@dopiewo.pl

Link do strony organizatora:

https://dbo.dopiewo.pl/

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]