Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2022 - głosowanie

kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 16.07.2021
do 31.08.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1,5 mln zł. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojej gminy. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2022 roku?

Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 1.500.000,00 zł. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania wchodzące w zakres zadań własnych gminy, które są możliwe do sfinansowania i zrealizowania.

Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty o charakterze ogólnogminnym i lokalnym, w tym jeden projekt do kwoty 1.000.000,00 zł (zwany dalej projektem głównym), projekty o łącznej wartości 300.000,00 zł, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (zwane dalej projektami lokalnymi) oraz projekty o łącznej wartości 200.000,00 zł, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 50.000,00 zł (zwane dalej projektami dodatkowymi).

Harmonogram:

  • Kampania informacyjna: od 15.04.2021
  • Zgłaszanie propozycji projektów do zrealizowania: od 01.05.2021 do 31.05.2021
  • Powołanie Komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji: do 31.05.2021
  • Weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję: od 01.06.2021 do 30.06.2021
  • Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującą pozytywnie zweryfikowane propozycje: 01.07.2021
  • Głosowanie: od 16.07.2021 do 31.08.2021
  • Ogłoszenie wyników konsultacji: oo 30.09.2021

Lista projektów w głosowaniu:

W tym roku zgłoszono 29 projektów:

- 6 w kategorii: projekt główny,

- 13 w kategorii: projekt lokalny,

- 10 w kategorii projekt dodatkowy.

Komisja oceniająca propozycje wnioskowanych projektów pozytywnie zaopiniowała 22 z nich.

Projekty główne:

1. Fotowoltaika w szkołach.

2. Budowa ul. Spacerowej w Zalasewie.

3. Dojedźmy do Katarzynek.

4. SmogSTOP - chcę oddychać czystym powietrzem - dopłaty do wymiany pieców, sieć czujników powietrza, kampania informacyjna.

5. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

Projekty lokalne:

1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.

2. Zielony Bogucin.

3. Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami.

4. Suchą nogą do placu zabaw - projekt nawierzchni w ul. Jaworowej w Gruszczynie.

5. Remont świetlicy wiejskiej, obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie sołectwa Rabowice.

6. Rewitalizacja Placu Handlowego w Swarzędzu.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej

8. Piękna nasza Polska cała.

9. "Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji budowy ulic Północnej i Nizinnej w Kobylnicy.

10. Wybieg dla psów "Psia dolina".

Projekty dodatkowe:

1. Zakup i montaż nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

2. Zielony zakątek w Wierzenicy czyli plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz gości. Bezpieczny i zdrowy azyl w czasie pandemii.

3. Model układu słonecznego - plac edukacyjny.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie.

5. Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 pt. " Bezpieczny pieszy".

6. Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych.

7. Budowa progów zwalniających - typu poduszka berlińska na ulicach: Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.

Kto może wziąć udział:

Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim mieszkańcom Gminy Swarzędz.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na: jedną propozycję projektu głównego, jedną propozycję projektu lokalnego i jedną propozycję projektu dodatkowego.

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org

Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzęd, Telefon: 61 65 12 000, Adres e-mail: umig@swarzedz.pl

Link do strony organizatora:

https://swarzedz.budzet-obywatelski.org

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]