Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak

organizator:
kategoria:
Inne
czas trwania:
od 04.10.2021
do 15.10.2021
status:
zakończone

foto art

Zarządzenie Nr 260/2021
Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr 380/XLV/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2008) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie badań ankietowych dotyczących obowiązku wyposażenia przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Czerwonak w zakresie:

1) wyposażenia przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych;

2) wyposażenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz w pojemniki
do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

3) wyposażenia przez właścicieli nieruchomości mieszanych w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

§ 2. Konsultacje obejmują obszar gminy Czerwonak.

§ 3. Udział w konsultacjach będzie polegał na wypełnieniu formularza ankietowego na jeden z poniższych sposobów:

1) w formie elektronicznej – poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej: www.czerwonak.pl, w terminie od 4 do 15 października 2021 r.;

2) w formie papierowej – poprzez formularz dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poiedziałek 9:00 - 17:00, wtorek -piątek 7:30 - 15:00, w terminie od 4 do 15 października 2021 r.

§ 4. Z materiałami i informacjami dotyczącymi przedmiotu konsultacji można zapoznać się podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 5 października 2021 r., w godzinach od 16:00 do 18:00, w sali sesyjnej, w budynku hali sportowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku.

§ 5. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji, które w dniu ich rozpoczęcia mają ukończone 18 lat.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Załączone pliki i dokumenty: zarządzenie nr 260-2021.pdf

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]