Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Puszczykowski Budżet Obywatelski 2022 - zgłaszanie projektów

kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 13.10.2021
do 14.11.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych miasta, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta Puszczykowa oraz muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców . Ogólnodostępność oznacza możliwość swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań lub efektów działań, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem środków z budżetu obywatelskiego.

PROJEKTY ZIELONE

Jeśli jesteś mieszkańcem Puszczykowa i masz genialny pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, będzie przeciwdziałać narastającym zmianom klimatu i sprzyjać zdrowemu stylowi życia, do tego znajdziesz 9 osób, które poprą Twój projekt, to możesz złożyć swój wniosek w ramach Projektów Zielonych.

Do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego można złożyć Projekt Zielony, który dotyczy między innymi:

 • ochrony zwierząt (sterylizacja, budowa dziupli lęgowych)
 • walki z hałasem
 • gospodarowania odpadami
 • ochrony przyrody
 • ochrony powietrza i atmosfery
 • zrewitalizowania już istniejącej przestrzeni publicznej
 • tworzenia ogrodów deszczowych na skwerach i terenach miejskich
 • działania edukacyjne

Koszt realizacji Projektu Zielonego nie może być wyższy niż 70 tys. zł. i niższy niż 5 tys. zł.

PROJEKTY MIEJSKIE

W ramach Projektów Miejskich możesz zgłosić między innymi takie zadania jak:

 • budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i boisk
 • organizacja ruchu drogowego
 • remonty ulic i chodników
 • inwestycje związane z infrastrukturą miejską
 • działania edukacyjne, kulturalne i sportowe

Koszt realizacji Projektu Miejskiego nie może być wyższy niz 180 tys. zł. i niższy niż 25 tys. zł.

Kto może wziąć udział:

Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, bez względu na wiek.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 1. Projekty składa się w terminie określonym w harmonogramie, dostępnym na stronie internetowej https://puszczykowo.pl/portalpbo.
 2. Złożenie projektu w formie pisemnej albo elektronicznej odbywa się na formularzu zgłoszeniowym, który zawiera: podstawowe informacje o projekcie: nazwę, proponowaną lokalizację, szacunkowy koszt, kalkulację, opis projektu wraz z uzasadnieniem, dodatkowe informacje o projekcie oraz dane Wnioskodawcy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do projektu należy dołączyć listę poparcia.
 3. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udzielenie mu poparcia przez co najmniej 9 mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 4. Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
 5. Na liście poparcia mieszkaniec zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć podpis. Brak zamieszczenia wymaganych danych osobowych wpłynie na nieważność listy.
 6. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 8. Zgłoszenia projektu należy dokonywać w formie pisemnej bądź elektronicznej:
 • osobiście - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo,
 • korespondencyjnie - na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, z dopiskiem „Puszczykowski Budżet Obywatelski”.
 • elektronicznie pod adresem: https://puszczykowo.pl/portalpbo poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu. Ponadto w ciągu 3 dni od złożenia projektu elektronicznie należy dostarczyć oryginały list poparcia do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (osobiście lub korespondencyjnie).

Harmonogram PBO 2022:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna: od 30.09.2021
 • Zgłaszanie projektów: od 13.10.2021 do 14.11.2021
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów: od 15.11.2021 do 29.11.2021
 • Prezentacja projektów: do 08.12.2021
 • Głosowanie: od 13.12.2021 do 02.01.2022
 • Ogłoszenie wyników: do 13.01.2022

Kontakt:

Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, tel. 61 8983 720, mail: budzetobywatelski@puszczykowo.pl

Link do strony organizatora:

https://pbo.puszczykowo.pl/budzet-obywatelski

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]