Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, część A

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 12.01.2022
do 07.02.2022
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje, że w dniach od od 12 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Z dokumentacją można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania drogą telefoniczną (tel. 61 8178 565) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej–szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Kostrzyn w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne /Dyskusja publiczna”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.

Do dnia 21 lutego 2022 r. każdy kto kwestionuje zapisy projektu będzie mógł złożyć uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@kostrzyn.wlkp.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Kontakt:

Agata Stoińska – Kierownik Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki

tel. 61 8178 565 wew. 23, 601 516 182, urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl

Link do strony organizatora:

www.kostrzyn.wlkp.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]