Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 24.03.2022
do 06.05.2022
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Ze względu na skalę, a tym samym poziom czytelności nakładających się na siebie poszczególnych warstw, dla każdego z 42 obszarów administrowanych przez rady osiedli Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała zestaw dodatkowych kart, na których w ramach granic poszczególnych osiedli zamieścili odpowiednio:

1) porównanie rysunku Studium z 2014 r. z projektem rysunku nowego Studium wraz z zestawieniem oznaczeń użytych na obu rysunkach;

2) mapę przedstawiającą dodatkowe elementy, istotne dla lokalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym:

  • elementy transportu zbiorowego - dworce, porty lotnicze, porty i przystanie rzeczne, sieć kolejową, stacje/przystanki kolejowe o zasięgu aglomeracyjnym, węzły przesiadkowe o charakterze aglomeracyjnym i lokalnym, parkingi P&R oraz trasy tramwajowe (istniejące, kierunkowe i perspektywiczne);
  • elementy ruchu pieszego i rowerowego - główne korytarze rowerowe, systemowe trasy piesze i rowerowe, trasy rekreacyjno-turystyczne, główne trasy piesze;
  • tereny zieleni wraz z orientacyjną lokalizacją łączników zieleni, stanowiących sieciowe powiązania "zieloną infrastrukturą" pomiędzy klinami zieleni miasta a większymi obszarami wyłączonymi z zabudowy i rozumianych jako ważniejsze połączenia piesze lub rowerowe, prowadzące wzdłuż co najmniej szpaleru drzew, krzewów, bądź innej formy zieleni wertykalnej, których przebieg zostanie uszczegółowiony na etapie sporządzania planu miejscowego;
  • lokalne centra usługowe (istniejące - do pozostawienia lub do rozwinięcia bądź wzmocnienia oraz nowe - do wytworzenia), w których lokalizowane będą usługi oświatowe, handlowe, kulturalne, zdrowotne itp., skupione w jednym miejscu w formie: targowiska, samodzielnego obiektu lub zespołu obiektów zlokalizowanych w bliskiej odległości od siebie, a także w parterach budynków, których lokalizacja zostanie uszczegółowiona na etapie sporządzania planu miejscowego.

Zapoznaj się z dokumentami na stronie:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/projekt-studium-materialy-dla-osiedli,p,53874,53893,64416.html

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy kolejny etap konsultacji projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 17:00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane w mediach społecznościowych.

Na ww. spotkaniu Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprezentuje główne założenia kierunków nowego Studium miasta Poznania, jak również poinformuje uczestników o szczegółach organizacyjnych prowadzonych konsultacji. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez platformę ZOOM lub poprzez czat prowadzony w ramach transmisji w mediach społecznościowych.

Kontakt:

Do 6 maja 2022 Miejska Pracownia Urbanistyczna będzie zbierać opinie na temat projektu nowego Studium od wszystkich zainteresowanych.

Swoje opinie dotyczące projektu nowego Studium będzie można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Link do strony organizatora:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/projekt-studium-materialy-dla-osiedli,p,53874,53893,64416.html

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/news,9340/konsultacje-spoleczne-dotyczace-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-miasta-poznania-ii,178576.html

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/konsultacje-spoleczne-dotyczace-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-miasta-poznania-ii-czesc-ii-etap,p,53874,53893,64260.html

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]