Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


ANKIETA POTRZEB SENIORÓW W METROPOLII POZNAŃ - EDYCJA 2022

kategoria:
Usługi społeczne / Zdrowie
czas trwania:
od 29.07.2022
do 31.12.2022
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Poniższa anonimowa ankieta dotyczy potrzeb seniorów na obszarze gmin Metropolii Poznań. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez członków RAD SENIORÓW z terenu aglomeracji poznańskiej i w przyszłości pomogą w realizacji przedsięwzięć dopasowanych do potrzeb seniorów.

Akieta została przygotowana w związku z realizacją projektu pt. "DziałaMY dla klimatu!" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto może wziąć udział:

Ankieta jest przeznaczona dla seniorów w wieku 60+

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wypełnienie ankiety online.

Kontakt:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
tel.: 61 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl.

Link do strony organizatora:

www.metropoliapoznan.pl

www.senior.metropoliapoznan.pl


Ankieta pt.: Ankieta dotycząca potrzeb i oczekiwań seniorów w Metropolii Poznań - edycja 2022

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 108


Pytanie nr 1: Proszę zaznaczyć sfery życia społecznego w ramach, których w swoim lokalnym środowisku dostrzega Pani/Pan największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorów (GDZIE JEST NAJWIĘCEJ POTRZEB):

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. ochrona zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji)
  68.52% [liczba głosów: 74]
   
 2. ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych)
  38.89% [liczba głosów: 42]
   
 3. propagowanie zdrowego trybu życia
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 4. relacje międzyludzkie (w tym relacje rodzinne)
  30.56% [liczba głosów: 33]
   
 5. opieka społeczna (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci)
  46.3% [liczba głosów: 50]
   
 6. kultura – oferta stała (np. biblioteka, kino, teatr)
  22.22% [liczba głosów: 24]
   
 7. wydarzenia kulturalne i turystyka krajoznawcza
  24.07% [liczba głosów: 26]
   
 8. rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen)
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 9. możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych
  30.56% [liczba głosów: 33]
   
 10. integracja międzypokoleniowa (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi)
  39.81% [liczba głosów: 43]
   
 11. mechanizmy wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych)
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 12. inne - jakie?
  5.56% [liczba głosów: 6]
   

Pytanie nr 2: Proszę zaznaczyć aktywności, w których chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości uczestniczyć:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. warsztaty obywatelskie (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.)
  32.41% [liczba głosów: 35]
   
 2. warsztaty pielęgnacyjne z opieki nad osobami obłożnie chorymi
  20.37% [liczba głosów: 22]
   
 3. warsztaty psychologiczne i warsztaty ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 4. zajęcia językowe (np. nauka języka angielskiego)
  29.63% [liczba głosów: 32]
   
 5. warsztaty artystyczne (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie)
  33.33% [liczba głosów: 36]
   
 6. warsztaty prawno-ekonomiczne (w tym prawa konsumenckie)
  23.15% [liczba głosów: 25]
   
 7. warsztaty szachowe
  14.81% [liczba głosów: 16]
   
 8. zajęcia komputerowe (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym)
  49.07% [liczba głosów: 53]
   
 9. warsztaty fotograficzne
  13.89% [liczba głosów: 15]
   
 10. zajęcia ruchowe (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik)
  50.93% [liczba głosów: 55]
   
 11. zajęcia kulturalne (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty)
  48.15% [liczba głosów: 52]
   
 12. wycieczki krajoznawcze
  56.48% [liczba głosów: 61]
   
 13. Warsztaty dotyczące ekologii i ZERO WASTE
  28.7% [liczba głosów: 31]
   
 14. inne - jakie?
  1.85% [liczba głosów: 2]
   

Pytanie nr 3: Co utrudnia Pani/Panu korzystanie z różnych form aktywności dla seniorów?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej
  30.56% [liczba głosów: 33]
   
 2. bariery architektoniczne
  15.74% [liczba głosów: 17]
   
 3. niechęć otoczenia i negatywne nastawienie domowników
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 4. niechęć do wychodzenia z domu lub brak chęci do podejmowania aktywności
  13.89% [liczba głosów: 15]
   
 5. brak czasu
  18.52% [liczba głosów: 20]
   
 6. brak środków finansowych
  28.7% [liczba głosów: 31]
   
 7. brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście
  19.44% [liczba głosów: 21]
   
 8. stan zdrowia
  17.59% [liczba głosów: 19]
   
 9. inne, jakie?
  5.56% [liczba głosów: 6]
   
 10. nic poważnie nie utrudnia mi korzystania z oferty aktywności dla seniorów
  31.48% [liczba głosów: 34]
   

Pytanie nr 4: Proszę wskazać BEZPŁATNE usługi dla seniorów, którymi jest Pan/Pani NAJBARDZIEJ zainteresowana w przyszłości?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. ”ZŁOTA RĄCZKA” - Bezpłatne, drobne naprawy w domach seniorów – np. cieknący kran, zepsuta spłuczka, przepalona żarówka w lampie, wywiercenie dziury w ścianie.
  48.15% [liczba głosów: 52]
   
 2. ”PUDEŁKO / KOPERTA ŻYCIA” – Pudełko lub koperta z kartą informacyjną, którą należy wypełnić i zostawić na widocznym miejscu w domu lub w lodówce, z informacjami niezbędnymi w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej.
  21.3% [liczba głosów: 23]
   
 3. ”TELEOPIEKA DLA SENIORÓW” – udostępnienie seniorom mieszkającym samotnie i zagrożonym zasłabnięciem lub upadkiem urządzeń nadawczo-odbiorczych umożliwiających połączenie komórkowe z całodobowo czynnym telecentrum (możliwość wezwania pomocy zdalnie)
  50% [liczba głosów: 54]
   
 4. ”TAKSÓWKA / TRANSPORT DLA SENIORA” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę transportową w dogodnym dla siebie terminie np. by dojechać do lekarza, szpitala, urzędu lub na groby bliskich.
  46.3% [liczba głosów: 50]
   
 5. ”WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO” – bezpłatne wypożyczanie sprzętu niezbędnego do rehabilitacji seniorów.
  50% [liczba głosów: 54]
   
 6. ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OPIEKUNÓW SENIORÓW” – krótkoterminowa usługa (kilka godzin) skierowana do opiekunów osób starszych, które ze względu na stan zdrowia wymagają permanentnej opieki.
  34.26% [liczba głosów: 37]
   
 7. ”KSIĄŻKA DLA SENIORA” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatne wypożyczenie z biblioteki książki / filmu / audiobooka itp.
  18.52% [liczba głosów: 20]
   
 8. ”PIELĘGNACJA STÓP DLA SENIORÓW” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę pielęgnacji paznokci u stóp.
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 9. ”FRYZJER DLA SENIORÓW” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę fryzjerską.
  23.15% [liczba głosów: 25]
   
 10. ”MYCIE OKIEN DLA SENIORÓW” – osoby samotne mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę mycia okien.
  34.26% [liczba głosów: 37]
   
 11. inne - jakie?
  7.41% [liczba głosów: 8]
   

Pytanie nr 5: Proszę wskazać sfery kompetencji cyfrowych i zasobów internetowych których rozwijanie i poznawanie jest dla Pani/Pana najważniejsze?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail)
  44.44% [liczba głosów: 48]
   
 2. korzystanie z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp (np. przesyłanie zdjęć i wiadomości, rozmowy)
  54.63% [liczba głosów: 59]
   
 3. korzystanie z mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter
  41.67% [liczba głosów: 45]
   
 4. e-administracja (np. zakładanie profilu zaufanego, korzystanie z usług online w urzędach)
  58.33% [liczba głosów: 63]
   
 5. e-zdrowie (np. Internetowe Konto Pacjenta, e-skierowania)
  62.04% [liczba głosów: 67]
   
 6. korzystanie z zasobów kultury i rozrywki w sieci (np. korzystanie z portalu YouTube czy z platformy filmów i seriali Netflix)
  36.11% [liczba głosów: 39]
   
 7. korzystanie z bankowości elektronicznej np. dokonywanie przelewów przez internet
  48.15% [liczba głosów: 52]
   
 8. korzystanie z portali randkowych
  16.67% [liczba głosów: 18]
   
 9. inne - jakie?
  4.63% [liczba głosów: 5]
   

Pytanie nr 6: METRYCZKA Płeć

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Kobieta
  67.59% [liczba głosów: 73]
   
 2. Mężczyzna
  32.41% [liczba głosów: 35]
   

Pytanie nr 7: METRYCZKA Wiek

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. do 59 lat
  2.78% [liczba głosów: 3]
   
 2. 60 - 69 lat
  58.33% [liczba głosów: 63]
   
 3. 70 – 79 lat
  33.33% [liczba głosów: 36]
   
 4. 80 lat i więcej
  5.56% [liczba głosów: 6]
   

Pytanie nr 8: METRYCZKA Gospodarstwo domowe zamieszkania

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. 1-osobowe
  41.67% [liczba głosów: 45]
   
 2. 2-osobowe
  47.22% [liczba głosów: 51]
   
 3. 3-osobowe lub większe
  11.11% [liczba głosów: 12]
   
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]