Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2023 - głosowanie

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 10.10.2022
do 31.10.2022
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

W tym roku na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonokwotę: aż 25 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego aż 800 tys. zł.

Wśród projektów ogólnomiejskich kolejny rok z rzędu wydzielono dodatkowo tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni zielonej powinien wynosić nie mniej niż 70%.

Szczegółowy harmonogram PBO 2021 (po zmianach z dnia 9 czerwca br.):

 • 16 maja – 15 czerwca – zbieranie wniosków
 • 16 maja – 26 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta Urzędu oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • 16 maja – 8 lipca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
 • 29 sierpnia – 2 września – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta Urzędu
 • 5 września – 30 września – opiniowanie przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu osiedla i komisje dialogu obywatelskiego dokonają opiniowania do 30 września)
 • 5 września – 16 września – składanie odwołań
 • 5 września – 30 września – spotkania odwoławcze
 • 3 października – 6 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 7 października – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 10 października – 31 października (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Poznania, czyli każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, we własnym imieniu, w jednym głosowaniu na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe.

Podczas głosowania można oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden głos na Zielony Budżet) i maksymalnie pięć głosów na projekty rejonowe.

Głosowanie polega na wypełnieniu elektronicznego formularza w serwisie PBO20: www.budzet.um.poznan.pl

Zgodnie z Zasadami PBO21 na elektronicznym formularzu do głosowania należy::

 • podać imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • oświadczyć, że podane dane są prawdziwe i aktualne,
 • potwierdzić zapoznanie się i akceptację Zasad PBO23,
 • w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, rodzic/opiekun osoby głosującej musi uzupełnić elektroniczny formularz, potwierdzający oddanie głosu przez osobę małoletnią,
 • wskazać projekty, na które oddany zostaje głos.

Przystępując do głosowania, należy również:

 • podać numer telefonu komórkowego, na który przesłany zostanie kod weryfikujący SMS umożliwiający potwierdzenie oddania głosu w Serwisie PBO23.
 • Do jednego numer telefonu komórkowego przypisanych jest maksymalnie 5 kodów weryfikujących SMS umożliwiających oddanie głosu. Zliczane są tylko poprawnie oddane głosy i te, które nie zostały usunięte na zgłoszenie głosującego.
 • Kody weryfikujące SMS są ważne przez cały okres głosowania w PBO23.
 • W przypadku osób, które nie mają numeru telefonu komórkowego, oddanie głosu będzie możliwe bez kodu weryfikującego SMS, z urządzenia wyznaczonego przez Gabinet Prezydenta w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Poprawność i prawdziwość danych wskazanych w elektronicznym formularzu do głosowania może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia ważności oddanego głosu.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]