Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kicin - rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej"

foto art

Opis konsultacji:

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kicin - rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Kto może wziąć udział:

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego, może wnieść uwagi.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, przy ul. Gwarna 1 w Kicinie.

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Wydział Gospodarki Przestrzennej
pok. 202
tel. (61) 65 44 291, (61) 65 44 209, (61) 65 44 264

Link do strony organizatora:

TUTAJ

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]