Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ulic Szkolnej, Polnej i Szerokiej, w miejscowości Robakowo.

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 20.03.2023
do 11.04.2023
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski zawiadamia o możliwości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębu geodezyjnego Robakowo, w rejonie ulic Szkolnej, Polnej i Szerokiej, gmina Kórnik, w dniach od 20 marca do 11 kwietnia 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Robakowo.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik, a także na stronie internetowej www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Robakowo.

Kontakt:

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. 

telefon: +48 61 81 70 411, +48 61 81 70 182

Link do strony organizatora:

kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]