Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2024 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 08.05.2023
do 02.06.2023
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

PBO w tym roku pod znakiem zmian. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest kolejne zwiększenie puli pieniędzy, przeznaczonej na Poznański Budżet Obywatelski. W edycji 2024 będzie to 26,6 mln zł – to aż 1,6 mln zł więcej, niż w poprzedniej edycji.

Inne będzie też pogrupowanie projektów. Zostaną one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże. W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu – czyli to, czy dotyczy całego miasta czy tylko regionu – ale również jego maksymalna wartość.

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony zostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu będzie można także zgłosić projekty dotyczące ochrony już istniejącej roślinności oraz – to nowość – takie, który dotyczą działań w lasach.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

 • rejonowe duże – o maksymalnej wartości 800 tys. zł,
 • rejonowe małe – o maksymalnej wartości 50 tys. zł,
 • ogólnomiejskie duże – o maksymalnej wartości 2 mln zł,
 • ogólnomiejskie małe – o maksymalnej wartości 200 tys. zł,
 • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet – o maksymalnej wartości 2 mln zł.

W związku ze zmianą kategorii, zmieni się również sposób podziału pieniędzy w budżecie.

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą – podobnie jak w poprzednich latach – rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł – na małe.

Podczas etapu głosowania każdy mieszkaniec i mieszkanka będą mogli oddać maksymalnie 5 głosów: 3 głosy na projekty ogólnomiejskie (1 głos na projekt ogólnomiejski mały, 1 głos na projekt ogólnomiejski duży, 1 głos na projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu) i 2 głosy na projekty rejonowe (1 głos na projekt rejonowy mały, 1 głos na projekt rejonowy duży).

Składanie wniosków rozpocznie się 8 maja – zapraszamy!

Wśród projektów ogólnomiejskich kolejny rok z rzędu wydzielono dodatkowo tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni zielonej powinien wynosić nie mniej niż 70%.

Do PBO można składać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2024 roku. Teren, na którym będzie realizowany projekt, musi należeć do miasta lub być w jego władaniu. Projekty powinny spełniać też wymóg ogólnodostępności - umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu.

Nie mogą za to być zgłaszane projekty, które mają charakter komercyjny, są sprzeczne z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania ani takie, których realizacja przekraczałaby założony budżet.

Szczegółowy harmonogram PBO 2023:

 • 8 maja – 2 czerwca – zbieranie wniosków
 • 8 maja – 11 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie
 • wniosków przez jednostki merytoryczne
 • 8 maja – 30 czerwca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki
 • Nieruchomościami
 • 14 sierpnia – 18 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez
 • Gabinet Prezydenta
 • 21 sierpnia – 15 września – opiniowanie przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego
 • (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu, osiedla i komisje dialogu obywatelskiego
 • dokonają opiniowania do 15 września)
 • 21 sierpnia – 1 września – składanie odwołań
 • 21 sierpnia – 15 września – spotkania odwoławcze
 • 18 września – 21 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 22 września – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 2 października – 23 października (do godz. 12:00) – głosowanie
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę poniżej 13 roku życia niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego i podanie jego danych.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może zgłosić do PBO aż trzy swoje projekty.
Aby zgłosić wniosek musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie:

 • wysłać elektronicznie w Serwisie PBO: www.budzet.um.poznan.pl
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań bądź przesłać pocztą/kurierem

UWAGA: Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców! Można ją dostarczyć maksymalnie 3 dni po złożeniu wniosku.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]