Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Ponowne (drugie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 04.05.2023
do 25.05.2023
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam zawiadamia o możliwości pownego (drugiego) wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.05.2023 r. do 25.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej http://www.buk.gmina.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu miejscowego odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w Sali Miejskiej (dawna synagoga) w Buku przy ul. Mury 5, o godz. 10:00.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej http://www.buk.gmina.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu miejscowego odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w Sali Miejskiej (dawna synagoga) w Buku przy ul. Mury 5, o godz. 10:00.

Kontakt:

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej tut. urzędu na platformie ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2023 r.

Link do strony organizatora:

https://bip.buk.gmina.pl/m,1745,obwieszczenia-i-komunikaty.html

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]