Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Czerwonacki Budżet Obywatelski 2024 - głosowanie

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 01.06.2023
do 09.07.2023
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Gmina Czerwonak organizuje kolejną edycje Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Pula całego budżetu, przeznaczonego na realizację zadań w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim wynosi 400 000 zł brutto.

Mieszkańcy mogą głosować w dwóch kategoriach kwotowych, z czego:

  • w pierwszej kategorii kwotowej przeznacza się 100 000 zł brutto na projekty inwestycyjne (twarde), z czego koszt pojedynczego projektu może być mniejszy lub równy wartości 50 000 zł brutto;
  • w drugiej kategorii kwotowej przeznacza się 300 000 zł brutto na projekty inwestycyjne (twarde), z czego koszt pojedynczego projektu musi być większy niż 50 000 zł brutto i nie może przekroczyć wartości 150 000 zł brutto.

Kto może wziąć udział

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwnak, bez względu na wiek. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak. Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu w terminie od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r. Przykładowy druk oświadczenia jest do pobrania tutaj czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/do-pobrania

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. 

Nazwy projektów znajdują się na karcie do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 4 wybranych projektach, z zastrzeżeniem, że w każdej kategorii kwotowej oddane zostaną po dwa głosy. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów w każdej kategorii kwotowej. Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w danej kategorii kwotowej) z zastrzeżeniem, że kolejny z listy rankingowej będzie wchodził projekt z innej miejscowości niż poprzednie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danej kategorii kwotowej, o kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Czerwonak z zachowaniem zasady transparentności.

Elektroniczny formularz do głosowania dostępny jest tutaj czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet/glosowanie/0180acb9-9430-46db-8b60-a57c541f7999

Kontakt:

URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Dane kontaktowe
61 65 44 204
kancelaria@czerwonak.pl

Link do strony organizatora:

czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/o-budzecie

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]