Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

kategoria:
Transport
czas trwania:
od 09.10.2023
do 30.10.2023
status:
zakończone

foto art

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, ze zm.) Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań zawiadamia o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP) oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuje się, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 9 do 30 października 2023 roku mogą zapoznać się z projektem dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP) oraz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP).
 2. Dokumentacja sprawy w wersji papierowej jest wyłożona do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań w godzinach 7.45-15.45 oraz dostępna jest na stronach internetowych: www.metropoliapoznan.pl oraz www.bip.metropoliapoznan.pl .
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.
 4. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 5. Uwagi i wnioski można składać:
  - poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: mobilnosc_kolej@metropoliapoznan.pl
  - pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów lub przesyłając na adres pocztowy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
  - ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 6. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wszyscy mieszkańcy gmin Metropolii Poznań są zaproszeni do realnego wpływu na komfort życia w swojej miejscowości przez udział w ostatnim już spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 października o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim 17. Można w nim uczestniczyć również online za pośrednictwem aplikacji Teams. Planowany czas trwania to ok. 2 godzin. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się uprzednio zarejestrować na stronie:

https://app.evenea.pl/event/konsultacje-spoleczne-metropolia-poznan-3etap/

Dodatkowe pytania należy kierować do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań:

 • ul. Kościelna 37, 60 - 537 Poznań
 • tel. 797 795 536, e-mail: mobilność_kolej@metropoliapoznan.pl

Dokumenty do pobrania ze strony https://bip.metropoliapoznan.pl/metropoliapoznan/bip/ogloszenia/ :

 1. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP)
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040
 3. Załącznik A – Działania z podziałem na sektory
 4. Załącznik B – Przykładowe projekty realizowane w ramach SUMP
 5. Formularz uwag
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]