Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Budziszewice etap I

foto art

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Kto może wziąć udział: Wszyscy zainteresowani. Jak można wziąć udział w konsultacjach:
•uczestnictwo w spotkaniu - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (I piętro, segment B)

•złożenie uwagi w nieprzekraczalnym terminie określonym w załączonym obwieszczeniu (do dnia 18 marca 2024r.), na piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-skoki.pl lub formularza zamieszczonego przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Urzędu (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1780), z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Kontakt:
Referat Gospodarki Przestrzennej, 62-085 Skoki, Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, pokój nr 11, tel. 61 8925-820

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]