Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027

foto art

Opis konsultacji:

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza konsultacje społeczne. Konsultacje potrwają do 11 marca 2024 roku.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prowadzi konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027.

Zmiany w dokumencie Strategii ZIT wynikają m.in. z dodania obszaru turystyka i kultura, zmian w ramach poszczególnych projektów zintegrowanych, doprecyzowania niektórych zapisów lub ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli zmian.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 11 marca 2024 r. w formie pisemnej:

  • z wykorzystaniem formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl, lub
  • z wykorzystaniem wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz online, formularz w pliku WORD).

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Kontakt:

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub telefonicznie: Dawid Drobnić, tel. 798 969 289.

Link do strony organizatora:

http://www.zit.metropoliapoznan.pl/prawo-i-dokumenty/konsultacje-spoleczne-projektu-zaktualizowanej-strategii-zit-w-mof-poznania-na-lata-2021-2027/rcf

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]