Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Jak zmieni się Poznań? Ruszają konsultacje społeczne nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jak zmieni się Poznań? Ruszają konsultacje społeczne nowego Studium uwarunkowań i kierunk&oacut

Data publikacji: 2020-06-18

Trwają pracę nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Już w środę, 24 czerwca rozpocznie się I etap konsultacji społecznych. W jego ramach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. Równolegle na miejskim YouTubie prowadzona będzie także otwarta transmisja oraz dyskusja, w której udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

Spotkanie z przedstawicielami rad osiedli odbędzie się w formie wideokonferencji. Urbaniści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opowiedzą o przyczynach rozpoczęcia prac nad dokumentem, wstępnych założeniach projektowych orazroli rad osiedli i mieszkańców w procedurze zmiany Studium.

Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube Miasta Poznania, a także na stronie poznan.pl, gdzie każdy będzie mógł śledzić jej przebieg na żywo. Dodatkowo w komentarzach na YT odbędzie się publiczna dyskusja. Wszyscy zainteresowani będą mogli tam wyrazić swoją opinię na temat aktualizacji Studium. Konsultacje rozpoczną się w środę, 24 czerwca o godz. 17:00.

- Głos mieszkańców i rad osiedli jest dla nas niezwykle cennym źródłem wiedzy i punktem odniesienia do dalszych prac. Sami poznaniacy wiedza, co można poprawić lub zmienić w przestrzeni miasta, dlatego zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji każdego, kto chce wypowiedzieć się w sprawie aktualizacji Studium. Razem możemy stworzyć lepiej zaprojektowany Poznań - mówi Jeremi Pudliszak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Niezbędne materiały informacyjne, pomocne w trakcie I etapu konsultacji społecznych można znaleźć w załączniku. Prezentacja zawiera informacje dotyczące m.in. roli Studium w systemie planowania przestrzennego miasta, główne przesłanki przystąpienia do jego zmiany czy procedurę sporządzania.

Wypowiedzi w trakcie telekonferencji, jak i opinie wyrażone w dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych są ważną wskazówką dla miejskich planistów. Należy jednak pamiętać, że formalne wnioski do projektu Studium muszą być złożone na piśmie. Wynika to z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Formalne wnioski do projektu będzie można składać już od przyszłego tygodnia do końca lipca.

- Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Studium oraz szczególny okres, w którym obecnie się znaleźliśmy, zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków. Wnioski do projektu Studium można składać od 25 czerwca do 31 lipca. Może to zrobić każdy - mieszkaniec, a także podmiot prywatny czy publiczny - podkreśla Jeremi Pudliszak.

Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków i formalnych wymogach zostaną opublikowane na stronie MPU i portalu poznan.pl w czwartek, 25 czerwca.

Nowa konstytucja przestrzenna miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument przygotowywany przez miejskich urbanistów. Obowiązek jego sporządzenia wprowadzono w 1994 r. Główną rolą jaką odgrywa jest koordynacja planowania przestrzennego w Poznaniu i wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych części miasta. Studium jednak należy postrzegać szerzej.

- To obok strategii i dokumentów programowych, jeden z głównych filarów prowadzenia polityki rozwoju miasta. Należy pamiętać, że rolą planowania przestrzennego jest nie tylko uważne wsłuchiwanie się w bieżące potrzeby społeczne i gospodarcze, ale i spoglądanie w przyszłość miasta i definiowanie przyszłego sposobu zagospodarowania i rozwoju przestrzennego - dodaje Jeremi Pudliszak.

Aktualnie obowiązujące Studium powstało 2014 r. Od tego czasu Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów. W trakcie wstępnych analiz MPU wskazało 7 głównych obszarów, na które zostanie położony największy nacisk podczas prac nad aktualizacją Studium. Są to:

  • Zieleń miejska, w tym m.in identyfikacja i uszczegółowienie systemu zieleni miasta o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki czy lokalne łączniki ekologiczne, a także poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych.
  • Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in. rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2, czy analiza i weryfikacja zastosowanych w dokumencie szczegółowych funkcji i parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Inwestycje celu publicznego, w tym m.in. weryfikacja wskazań terenów dla realizacji celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty, a także analiza i weryfikacja ustaleń dla terenu Dworca Poznań Główny.
  • Komunikacja i transport, w tym m.in. weryfikacja zapisów dotyczących rozwoju układu ulic (ich klasy, kategorii, parametrów, lokalizacji oraz funkcji), uwzględnienie nowych systemów komunikacji i transportu (elektromobilność, cyfryzacja, carsharing, rowery publiczne), a także uelastycznienie zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego.
  • Aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym m.in. weryfikacja ustaleń w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+".
  • Ochrona konserwatorska i archeologiczna, w tym m.in. weryfikacja ustaleń Studium dla zespołu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia fortyfikacji oraz zespołu fortyfikacji wewnętrznego pierścienia fortów i ich reliktów, a także weryfikacja i uwzględnienie granic zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych.
  • Infrastruktura techniczna, w tym m.in. kwestia zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami oraz planów rozwojowych dysponentów sieci, a także wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.

Kolejny, II etap konsultacji społecznych odbędzie się na przełomie 2020 i 2021 roku. Następnie poznaniaków czeka wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna dotycząca projektu Studium. Będą również zbierane uwagi do projektu.

Zakończenie procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przewidziano na 2023 r.

Załączniki:

Materiały informacyjne - I etap konsultacji społecznych nowego Studium, część 1 (strony 1-12) (PDF, 10142.78KB)

Materiały informacyjne - I etap konsultacji społecznych nowego Studium, część 2 (strony 13-29) (PDF, 8076.02KB)

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]