Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznaniacy chcą trasy tramwajowej POZNAŃ WSCHÓD

Poznaniacy chcą trasy tramwajowej POZNAŃ WSCHÓD

Data publikacji: 2021-11-16

Od 20 września do 17 października Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji trasy tramwajowej "Poznań Wschód". Aż 88 proc. ankietowanych uważa, że taka inwestycja jest w Poznaniu potrzebna, a 80 proc. zadeklarowało, że po jej realizacji przesiadłoby się z samochodu na tramwaj.

- Liczne deklaracje mieszkańców o woli rezygnacji z dojazdów samochodem i korzystania w przyszłości z tramwaju, pokazują że inwestycje w komunikację publiczną są potrzebne. W zeszłym roku oddano do użytku nowy odcinek torowiska wraz z pętlą przy ulicy Unii Lubelskiej a już za kilka miesięcy zakończy się największa obecnie inwestycja komunikacyjna Poznania, czyli tramwaj na Naramowice. Z kolei w 2023 roku uruchomiona zostanie nowa trasa w centrum, wzdłuż ulicy Ratajczaka. Budując nowe trasy tramwajowe dajemy więc mieszkańcom realną alternatywę dla korzystania z samochodu. Dzięki temu zmniejszają się utrudnienia na ulicach i emisja zanieczyszczeń generowanych przez auta. Obniża się również poziom hałasu - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konsultacjach. Zdanie mieszkańców jest niezwykle istotne dla każdej planowanej inwestycji transportowej, nawet jeśli na dziś nie ma harmonogramu jej realizacji - mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.

Z głosów oddanych w badaniu wynika, że przeważająca część (88 proc.) uważa, że budowa trasy tramwajowej "Poznań Wschód" jest potrzebna. 65 proc. uczestników konsultacji uważa, że obecny standard podróżowania komunikacją zbiorową w rejon osiedla Główna wymaga poprawy. Około 60 proc respondentów preferuje przebieg trasy tramwajowej w wariancie alternatywnym (W2), który zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ulicy Głównej, przez rejon rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać między ulicami Harcerską i Wiejską. Dalej trasa (podobnie jak w wariancie W1) przebiegałaby ul. Wschodniej, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się także lokalizację nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park&Ride, tworząc tym samym zintegrowany węzeł przesiadkowy.

W przypadku realizacji inwestycji, aż 80 proc, ankietowanych zadeklarowało rezygnację z przejazdów prywatnym samochodem osobowym na rzecz codziennych podróży tramwajem.

Warto podkreślić, że mieszkańcy zgłosili liczne postulaty dotyczące zarówno układu komunikacyjnego, otoczenia urbanistycznego projektu, jak i zagospodarowania terenu zielenią. Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji, dlatego będą one wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych, a w miarę możliwości technicznych, funkcjonalnych oraz formalno-prawnych, zostaną wprowadzone do przyszłej dokumentacji.

Zakończone konsultacje są elementem prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych, dotyczących trasy "Poznań Wschód". Na stronie internetowej www.poznanwschod.pl zamieszczone zostały m.in.: opis koncepcji, wstępne plany sytuacyjne oraz poglądowe wizualizacje zestawione ze zdjęciami stanu istniejącego.

W ramach badania wypełniono 2230 ankiet, natomiast do ZTM wpłynęło łącznie 10 wniosków (6 w formie elektronicznej oraz 4 w formie pism), w tym m.in. stanowiska Rady Osiedla Główna (w formie uchwały) oraz Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.

Ewentualna decyzja o budowie tej trasy zapadnie w przyszłości, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne. Obecnie nie ma harmonogramu realizacji tej inwestycji. Jest ona uzależniona nie tylko od wyników konsultacji (m.in. w zakresie szczegółowego przebiegu), ale również od możliwości finansowych Miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

W związku z pandemią Covid-19 konsultacje zostały przeprowadzone głównie za pomocą ankiety online udostępnionej na stronie internetowej www.poznanwschod.pl. Opinie, uwagi i propozycje były też przesyłane do ZTM w formie e-maili lub listów pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Osoby, które wzięły udział w badaniu ankietowym w większości (55 proc. ankietowanych) zamieszkują obszar w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]