Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznań czeka na pomysły mieszkańców

Poznań czeka na pomysły mieszkańców

Data publikacji: 2022-05-17

Rozpoczęło się składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Podobnie jak w poprzednich latach można zgłaszać pomysły o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim, w tym w ramach Zielonego Budżetu. Czas na to jest do 15 czerwca. Tym razem do wydania będzie aż 25 mln zł - czyli aż o 3 miliony więcej niż rok temu. Zaszły też inne zmiany, m.in. zwiększono liczbę możliwych do oddania głosów.

- Rozpoczynamy kolejną, 11. edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. O północy ruszył etap składania wniosków, który potrwa do 15 czerwca - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. - We wszystkich poprzednich odsłonach uznanie mieszkańców zdobyło 268 projektów - 196 z nich jest już zakończone, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji.

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

Podobnie jak w minionych latach, można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Liczba rejonów pozostanie bez zmian - nadal będzie ich 13. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego - 800 tys. zł (wartość ta wzrosła w tym roku o 200 tys. zł).

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja na rynku. Zwiększona kwota na pomysły rejonowe pozwoli zrealizować zadania, które zostałyby odrzucone w opiniowaniu ze względu na zbyt wysoki koszt - wyjaśnia Patryk Pawełczak.

Tak jak w latach poprzednich można zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu (kategoria ta funkcjonuje w ramach projektów ogólnomiejskich). Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów (np. parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa, a od tego roku także ogrodów społecznych). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony roślinności już istniejącej oraz działania na rzecz poprawy stanu zdrowotnego drzew (to kolejna zmiana). Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do tej kategorii jest, by co najmniej 70 proc. inwestycji dotyczyło zieleni (wcześniej było to 90 proc.).

Aby wziąć udział w PBO, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Pomysły zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Poradnik na temat tego, jak zgłosić projekt, znajduje się na stronie PBO 2023. W serwisie zamieszczono także inne pożyteczne informacje.

Zmiany w tegorocznej edycji PBO

Tegoroczne zasady PBO zostały wypracowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszli nie tylko urzędnicy, ale reprezentanci różnych środowisk: grup mieszkańców, wnioskodawców z poprzednich lat, rad osiedli, organizacji pozarządowych, Miejskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, a także miejscy radni, wśród których byli przedstawiciele wszystkich klubów.

- Głównym zadaniem zespołu było opracowanie rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Bazowaliśmy na doświadczeniach z poprzednich edycji, wynikach ewaluacji, przeprowadzonej przez Gabinet Prezydenta oraz uwagach, zgłaszanych przez mieszkańców. Z prośbą o spostrzeżenia wystąpiliśmy także do radnych osiedlowych. Każdą propozycję omawialiśmy podczas prac. Efektem tych działań są zmiany i obecne zasady - tłumaczy Mariusz Szlendak - przewodniczący Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Członkowie zespołu zdecydowali o zwiększeniu liczby głosów, które można oddać na poszczególne pomysły. Do tej pory były to 4 głosy - 2 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden na Zielony Budżet) oraz 2 na rejonowe. Teraz każdy poznaniak będzie mógł zagłosować aż na 7 pomysłów. W przypadku tych ogólnomiejskich nic się nie zmieniło. Modyfikacja dotyczy projektów rejonowych, na które można będzie teraz oddać aż 5 głosów.

- Zauważyliśmy, że na liście do głosowania często pojawiają się projekty, które dotyczą kilku osiedli. Dwa głosy to za mało. Zgłaszali to zarówno mieszkańcy, jak i radni osiedlowi - wyjaśnia Mariusz Szlendak.

Zespół ds. PBO zrobił także ukłon w stronę zaangażowanej obywatelsko młodzieży. Teraz osoby, które ukończyły 13 lat, będą mogły głosować oraz składać projekty bez zgody prawnego opiekuna (wcześniej trzeba było mieć do tego ukończone 18 lat).

W tym roku ponownie zwiększy się kwota przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców. Na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonych zostanie aż 25 mln zł (o 3 mln więcej niż rok wcześniej) - 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie (z czego 4 mln zł na Zielony Budżet), 19 mln zł - na rejonowe.

- Dodatkowe 3 mln zł członkowie zespołu postanowili przeznaczyć na projekty rejonowe, czyli pomysły, które są najbliższe mieszkańcom - mówi Mariusz Szlendak.

Zgłoszone przez poznaniaków projekty od tego roku opiniować będą również Komisje Dialogu Obywatelskiego, jednak - podobnie jak w przypadku rad osiedli - opinia KDO będzie jedynie sugestią dla głosujących lub opiniujących projekt, nie będzie przesądzać o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Ważną zmianą wypracowaną przez zespół jest wprowadzenie zapisu o ogólnodostępności projektów realizowanych ze środków PBO. Oznacza to, że możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów musi mieć ogół mieszkańców, a nie wyłącznie określona grupa ludzi. Realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Zdecydowano także, że urząd i miejskie jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działań dotyczących promowania konkretnego projektu, w tym wydatkowania pieniędzy publicznych na ten cel, na wszystkich etapach PBO23.

Harmonogram

 • 16 maja - 15 czerwca - zbieranie wniosków
 • 16 maja - 26 sierpnia - weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta UMP oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • 16 maja - 8 lipca - opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP
 • 29 sierpnia - 2 września - weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta UMP
 • 5 września - 30 września - opiniowanie przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego
 • 5 września - 16 września - składanie odwołań
 • 5 września - 30 września - spotkania odwoławcze
 • 3 października - 6 października - zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 7 października - losowanie numerów na liście do głosowania
 • 10 października - 31 października (do godz. 12:00) - głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada - ogłoszenie wyników PBO23

Zaplanowano także Maraton Pisania Wniosków. Akcja odbędzie się 25 maja, w godz. 14:00 - 17:00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim. Na miejscu będą obecni pracownicy wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, którzy pomogą wypełnić wniosek i udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]