Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Mosina ogłosiła wyniki badania ankietowego ws. rewitalizacji miasta

Mosina ogłosiła wyniki badania ankietowego ws. rewitalizacji miasta

Data publikacji: 2022-09-28

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku Urząd Miejski w Mosinie przeprowadził badanie ankietowe dotyczące gminnego programu rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku Urząd Miejski w Mosinie przeprowadził badanie ankietowe dotyczące gminnego programu rewitalizacji. W ankiecie pytaliśmy o ważne miejsca w centrum miasta, które powinny naszym zdaniem podlegać w przyszłości przekształceniom. Wśród wyznaczonych obszarów objętych rewitalizacją o które pytaliśmy znalazł się: Plac 20 Października, Plac Eleganta wraz z promenadą, Park i Pałac Budzyń przy ul. Krotowskiego oraz Kokotek wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzono za pośrednictwem ankiety w formie i papierowej. Badanie społeczne dotyczyło poznania opinii mieszkańców, przedsiębiorców i osób przyjezdnych na temat wspomnianych wcześniej terenów objętych obszarem rewitalizacji, na których skupiają się planowane przedsięwzięcia zawarte w gminnym programie rewitalizacji realizowanym na lata 2017-2027. Potrzeba realizacji działań partycypacyjnych wynika m.in. ze zmieniającej się rzeczywistości na tle społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wyzwaniom z jakimi wszyscy musimy się zmierzyć. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosnących zagrożeń (m.in. zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych) i dostrzegamy potrzeby jakie występują się na danym terenie. Istotnym jest, aby pytać mieszkańców o zdanie, gdyż mieszkańcy częstokroć lepiej dostrzegają pojawiające się problemy i, co istotne, mają często bardzo dobre pomysły na ich rozwiązanie.

Obecnie na ukończeniu znajdują się prace związane z analizą i interpretacją wyników ankiet. Ich fragment przedstawiamy poniżej.

Odpowiadający na pytania zawarte ankiecie podzielili się po równo pomiędzy osoby zamieszkujące obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji jak i osoby spoza tego obszaru. Stosunkowo duża liczba osób, prawie 2/3 znało obowiązujący dokument związany z rewitalizacją.

Okazało się, że większość osób oceniła aktualny stan zagospodarowania Placu 20 Października jako raczej dobry lub bardzo dobry. Również w przypadku Placu Eleganta wraz z promenadą większość zapytanych oceniła te przestrzenie pozytywnie. Na drugim biegunie znalazły się Park Budzyń wraz z Pałacem oraz Kokotek. W tym przypadku zdecydowana większość ankietowanych wskazała ich stan jako zły lub bardzo zły.

Już pobieżna analiza wyników wskazuje na oczekiwania mieszkańców/przedsiębiorców w zakresie ustalenia priorytetów działań w najbliższych miesiącach i latach. Przestrzenie te, zdegradowane i zaniedbane powinny znaleźć się na priorytetowej liście realizowanych w przyszłości projektów.

Szczegółowe wyniki ankiety wraz z wykresami są dostępne na stronie:

https://www.mosina.pl/aktualnosci/badanie-ankietowe-w-sprawie-gpr

Źródło: www.mosina.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]