Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Raport z konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

Raport z konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych

Data publikacji: 2022-10-19

Przedmiotem konsultacji była prezentacja projektów nowych statutów osiedli. Głównym celem konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców nt. projektu statutu, który określa organizację i zakres działania osiedla, na terenie który zamieszkują, a także zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektowanych zapisów. Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 29 sierpnia do 18 września 2022 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektów uchwał z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. Zainteresowani mieszkańcy mogli swoje stanowiska przekazywać:

  1. drogą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl,
  2. listownie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  3. osobiście do Urzędu.

Materiały opublikowane w ramach konsultacji zawierały:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli,
  2. Formularz do składania propozycji i uwag,
  3. Prezentacja dot. jednostek pomocniczych Miasta - osiedli,
  4. Prezentacja dot. zapisów projektu statutu osiedla,
  5. Szersze objaśnienie zmian w projektach statutów osiedli,
  6. Ogólny tekst projektu statutu osiedla,
  7. Spersonalizowane projekty statutów.

Ww. materiały zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych: www.poznan.pl, www.poznan.pl/konsultujemy, www.poznan.pl/osiedla (zakładka konsultacje społeczne). Dodatkowo informacja o konsultacjach wraz z linkiem przekierowujących do materiałów została zamieszczona w Miejskim Informatorze Multimedialnym (www.poznan.pl/mim), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl) - w widoku Aktualności oraz na dolnym pasku z ikonami (banery).

W załączniku do raportu zamieszczono informację o publikacji komunikatów o konsultacjach, w oparciu o zrzuty ekranu ze stron internetowych oraz skany ogłoszeń w prasie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym planem. W ich wyniku zrealizowany został obowiązek, wynikający art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

W okresie objętym konsultacjami wpłynęło łącznie 76 uwag, propozycji, opinii, które w formie zestawienia są przedstawione poniżej. Niniejszy raport został przekazany Komisji Współpracy Lokalnej oraz Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Poznania.

Należy podkreślić, że decyzja o ostatecznym kształcie projektów statutów osiedli należy do wskazanej wyżej komisji oraz podkomisji, a nadanie statutów następuje w drodze uchwał Rady Miasta Poznania.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem - POBIERZ RAPORT

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]