Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


PBO 2024 - ostatnia chwila na zgłoszenia

PBO 2024 - ostatnia chwila na zgłoszenia

Data publikacji: 2023-05-31

Jeszcze tylko przez 3 dni - do piątku, 2 czerwca, składać można wnioski do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Do wydania jest rekordowa kwota 26,6 mln zł - o 1,6 mln zł więcej, niż w poprzedniej edycji. Dzięki projektom udało się zrealizować w Poznaniu już ponad 200 inicjatyw i inwestycji.

W przypadku problemów z wypełnianiem wniosku można skorzystać z pomocy i doradztwa pracowników wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, ich listę znaleźć można tutaj.  

Projekt można złożyć:

  • poprzez stronę internetową - wypełniając formularz w wersji online
  • w Urzędzie Miasta - przekazując pisemnie wypełniony formularz w Biurze Podawczym UMP lub przesyłając na adres: Urząd Miasta Poznania, Gabinet Prezydenta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców - należy ją przedstawić do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku do PBO. Można ją dostarczyć na dwa sposoby:

  • pocztą tradycyjną/kurierem - przesyłając listę na adres: Urząd Miasta Poznania, Gabinet Prezydenta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • osobiście w Biurze Podawczym UMP

Oryginał listy poparcia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie "PBO24".

Zmiany w PBO 2024

Tegoroczna edycja różni się od poprzednich. Na projekty przeznaczono rekordowe 26,6 mln zł. Inne będzie też pogrupowanie projektów, na które będą mogli głosować mieszkanki i mieszkańcy Poznania. Zostaną one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże. W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu - czyli to, czy dotyczy całego miasta czy tylko regionu - ale również jego maksymalna wartość. 

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony pozostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony już istniejącej roślinności oraz - to nowość - taki, który dotyczy działań w lasach.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

  • rejonowe duże - o maksymalnej wartości 800 tys. zł;
  • rejonowe małe - o maksymalnej wartości 50 tys. zł;
  • ogólnomiejskie duże - o maksymalnej wartości 2 mln zł;
  • ogólnomiejskie małe - o maksymalnej wartości 200 tys. zł;
  • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet - o maksymalnej wartości 2 mln zł.

- Każdy będzie mógł oddać maksymalnie pięć głosów - po jednym na każdą z kategorii - wyjaśnia Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. - Zmiany, jakie wprowadzamy, wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zachowaliśmy jednak ogólny szkielet PBO i zasady, jakie wypracował zespół ds. budżetu obywatelskiego w latach 2022-23. 

Poznański Budżet Obywatelski coraz bardziej rozpoznawalny

W związku ze zmianą kategorii, zmieni się również sposób podziału pieniędzy w budżecie. 

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą - podobnie jak w poprzednich latach - rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł - na małe. 

Poznański Budżet Obywatelski staje się narzędziem coraz bardziej rozpoznawalnym, a jego skala stale się zwiększa. W głosowaniu w PBO w poprzedniej edycji wzięło udział 73 557 mieszkańców. Zakwalifikowało się wówczas 127 projektów z niemal 200 pomysłów, jakie wpłynęły od poznaniaków i poznanianek. 106 z nich było rejonowych, a 21 - ogólnomiejskich, w tym 11 w ramach Zielonego Budżetu. 

Pula przeznaczona na poprzednią edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 25 mln zł - o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej odsłonie. 6 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln na projekty Zielonego Budżetu), 19 mln zł - na rejonowe. Spośród 127 projektów wyłoniono 31 najlepszych - 3 ogólnomiejskie (w tym 2 w ramach Zielonego Budżetu) i 28 rejonowych. 

Wszystkie informacje na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie budzet.um.poznan.pl.

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]