Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Data publikacji: 2023-09-08

Data wyborów:

 Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 24 września 2023 r. 

Uprawnionymi do głosowania są:

  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych,
  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (24 września br.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W II etapie wyborów (do 15 października br.) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych WIR zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które z kolei do 5 listopada br. wybierze spośród swego grona: Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Kontakt:

Wielkopolska Izba Rolnicza, ul. Golęcińska 9e, 60-626 Poznań, tel. 61 227 01 30, e-mail: sekretariat@wir.org.pl

Link do strony organizatora:

http://wir.org.pl/asp/wybory-do-izb-rolniczych-2023,1,artykul,1,3857
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]