Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Komorniki

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Komorniki

Data publikacji: 2024-02-29

W dniach dd 28 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. trwa nabór chętnych seniorów. Zgłoszenia powinny trafić do Urzędu Gminy Komorniki.

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o naborze kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Komorniki

Realizując zapisy uchwały nr XLI/362/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Komorniki – kadencja 2024-2029.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów, w jej skład wchodzi od 10 do 15 członków - przedstawicieli gminnych środowisk senioralnych:

  • koła seniorów - po 2 osoby z każdego koła 
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji - Nauka i Kultura - 3 osoby
  • Stowarzyszenie Komornickich Seniorów "Aktywni Razem" - 4 osoby.

 Nabór kandydatów prowadzony jest od 28 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, który wraz z oświadczeniem (pliki do pobrania) kandydata powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Komorniki. 

 Kto może być członkiem Rady Seniorów Gminy Komorniki?

  • osoba zamieszkała na terenie Gminy Komorniki
  • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, w tym za przestępstwo skarbowe
  • osoba, która posiada potencjalną zdolność do czynności prawnych

 Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i opiniodawczą dla organów gminy. Umożliwia budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Zadaniem Rady jest przede wszystkim integracja komornickich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Gminy Komorniki:
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Kontakt:
tel. 61 8100 095 
e-mail: k.polowy@komorniki.pl

Źródło: www.komorniki.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]