Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

organizator:
kategoria:
NGO
czas trwania:
od 04.10.2017
do 18.10.2017
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Roczny program współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Gminy z III sektorem. To właśnie w Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Gminą a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy, cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.
Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. 

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu Projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2018, zamieszczonego na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i skierowanie do organizatora konsultacji: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesłanie na adres e-mail: agnieszka.antczak@rokietnica.pl
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu online poprzez wybranie klawisza "formularz uwag" umieszczonego w górnej części strony, wypełnienie formularza i przesłanie online poprzez portal
  • uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie dnia 17 października 2017 r. od godz.16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1
  • wypełnienie ankiety online poprzez poniższy formularz.

Kontakt:

Agnieszka Antczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, e-mail: agnieszka.antczak@rokietnica.pl, tel. 61-8960619.

Link do strony organizatora

Ogłoszenie dotyczące przedmiotowej procedury konsultacji – strona Biuletynu Informacji Publicznegj Gminy Rokietnica.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]