Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Rokietnica

Gmina Rokietnica liczy 15 679 mieszkańców (2015) i leży w północno-zachodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Gmina Rokietnica jest przykładem wyjątkowo intensywnej suburbanizacji. Dotychczasowe pola uprawne coraz częściej zamieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców, szczególnie w południowej części gminy, ze względu na dynamiczną migrację ludności z terenu Poznania. Zmiany demograficzne i urbanistyczne wpłynęły na konieczność podjęcia szerokich inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Najważniejszymi szlakami transportowymi w gminie są droga wojewódzka nr 184 Poznań-Szamotuły oraz zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 z węzłami w Rokietnicy i Kobylnikach. Przyszły rozwój gospodarczy gminy związany jest także z modernizacją linii kolejowej Poznań-Szczecin. Przyrodniczym wyróżnikiem gminy pozostaje malownicza dolina Samicy Kierskiej.

Gmina Rokietnica pełni rolę organizatora konsultacji społecznych.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej w Rokietnicy

od 01.07.2021 do 13.08.2021
zakończone
Inwestycje / Drogi
Wójt gminy Rokietnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.07.2021 r. do 30.07.2021 r.

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

od 08.02.2021 do 28.02.2021
zakończone
Ochrona środowiska
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, w tym harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zmiana numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino

od 23.04.2020 do 24.04.2020
zakończone
Urząd Gminy Rokietnica postanawia przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino. W odniesieniu do nieruchomości położonych przy ul. Tarnowskiej dotychczas nadane numery porządkowe miały charakter przypadkowy. W związku z powyższym koniecznym i zasadnym jest zmiana numerów porządkowych.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Piła Krzewina - Plewiska

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino

od 20.03.2019 do 12.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr V/34/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]