Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Rokietnica

Gmina Rokietnica liczy 15 679 mieszkańców (2015) i leży w północno-zachodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Gmina Rokietnica jest przykładem wyjątkowo intensywnej suburbanizacji. Dotychczasowe pola uprawne coraz częściej zamieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców, szczególnie w południowej części gminy, ze względu na dynamiczną migrację ludności z terenu Poznania. Zmiany demograficzne i urbanistyczne wpłynęły na konieczność podjęcia szerokich inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Najważniejszymi szlakami transportowymi w gminie są droga wojewódzka nr 184 Poznań-Szamotuły oraz zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 z węzłami w Rokietnicy i Kobylnikach. Przyszły rozwój gospodarczy gminy związany jest także z modernizacją linii kolejowej Poznań-Szczecin. Przyrodniczym wyróżnikiem gminy pozostaje malownicza dolina Samicy Kierskiej.

Gmina Rokietnica pełni rolę organizatora konsultacji społecznych.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej w Rokietnicy

od 01.07.2021 do 13.08.2021
zakończone
Inwestycje / Drogi
Wójt gminy Rokietnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.07.2021 r. do 30.07.2021 r.

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

od 08.02.2021 do 28.02.2021
zakończone
Ochrona środowiska
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, w tym harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zmiana numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino

od 23.04.2020 do 24.04.2020
zakończone
Urząd Gminy Rokietnica postanawia przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino. W odniesieniu do nieruchomości położonych przy ul. Tarnowskiej dotychczas nadane numery porządkowe miały charakter przypadkowy. W związku z powyższym koniecznym i zasadnym jest zmiana numerów porządkowych.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Piła Krzewina - Plewiska

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino

od 20.03.2019 do 12.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr V/34/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica

od 14.03.2019 do 05.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica.

trzecie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 399 - 401, 408 - 416 i części działki nr 699

od 26.02.2019 do 21.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 399 - 401, 408 - 416 i części działki nr 699, w dniach od 26 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica przy ul. Golęcińskiej 1, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek – piątek 8:00 – 12:00).

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica

od 12.02.2019 do 13.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego 2019 r. do 13 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 8), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13

od 07.02.2019 do 04.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiam o: • podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały Nr IV/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13; • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego; • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

projekt mpzp w miejscowości Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania

od 05.06.2018 do 06.07.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]