Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina

foto art

Opis konsultacji:

Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr BR.00501.75.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego sołectwa, położonego na terenie gminy Mosina i w dniu składania formularza, mają ukończone 18 lat.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. w sołectwach znajdujących się na terenie gminy Mosina.
W okresie konsultacji projekty statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu:
1) w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie (Biuro Rady Miejskiej – pokój nr 22) w dniach i godzinach urzędowania;
2) na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina;
3) u sołtysów sołectw wymienionych.

Konsultacje polegać będą na składaniu, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., formularzy zawierających opinie, propozycje i uwagi mieszkańców sołectw, organizacji społecznych
i stowarzyszeń do projektów statutów poszczególnych sołectw:
1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
2) u sołtysów sołectw wymienionych;
3) drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw”.

Wzór formularza, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina. Dostępny także będzie w Biurze Rady Miejskiej Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Link do strony organizatora

Gmina Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]